Thời gian qua, lực lượng công an luôn chủ động các phương án, kế hoạch và bố trí lực lượng, phương tiện để sẵn sàng phối hợp với các bộ, ngành, địa phương bảo đảm ANTT, cứu nạn, cứu hộ, an toàn giao thông, tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động công tác phòng ngừa, kiểm tra, kiểm soát, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, ngăn chặn, phát hiện xử lý nghiêm đối tượng lợi dụng tình hình thiên tai, dịch bệnh để gia tăng hoạt động vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện hơn 4.500 vụ tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ; tổ chức hướng dẫn thoát nạn cho hàng nghìn người ra khỏi khu vực sự cố, tai nạn, vùng ngập lụt, nguy hiểm; trực tiếp cứu được gần 2.090 người, huy động hơn 25.000 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng hàng nghìn lượt phương tiện tham gia phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, chính quyền địa phương và nhân dân tham gia TKCN, khắc phục hậu quả mưa, bão, lũ, sạt lở đất, tai nạn cháy, nổ tại các địa phương. Cán bộ, chiến sĩ đã không quản ngại khó khăn, vất vả, luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao; xuất hiện nhiều gương cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh quên mình để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân trong thiên tai, bão, lũ…

ANH KIỆT