Theo đó, dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) quy định: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quy định hướng dẫn về mẫu giấy tờ chứng minh đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân thuộc phạm vi quản lý.

Kế hoạch phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang

Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) quy định:

- Căn cứ Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm ban hành kế hoạch phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân cho các đối tượng quy định tại khoản 7 Điều 74 của Luật này thuộc phạm vi quản lý sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng. 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bố trí đất để phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân trong quỹ đất phát triển nhà ở xã hội của địa phương.

- Kế hoạch phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân quy định tại khoản 1 Điều này bao gồm loại nhà ở, số lượng, diện tích sàn nhà ở; địa điểm xây dựng và diện tích đất để xây dựng nhà ở; nguồn vốn và phân kỳ đầu tư hằng năm và 5 năm; xác định trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

leftcenterrightdel
Khu nhà ở gia đình sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng thuộc Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng tại phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. Ảnh minh họa: qdnd.vn

Đất nào để phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang?

Dự thảo luật quy định: Khi lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải dành đất để xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân trong quỹ đất phát triển nhà ở xã hội quy định tại dự thảo luật này; phải bảo đảm kết nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu vực nơi có dự án và phù hợp với nhu cầu sinh sống, làm việc của các đối tượng lực lượng vũ trang nhân dân. 

Giá bán/thuê nhà ở cho lực lượng vũ trang sẽ thế nào?

Theo dự thảo luật, giá bán/thuê nhà ở cho lực lượng vũ trang sẽ lấy từ vốn đầu tư công theo quy định pháp luật về đầu tư công; công trái quốc gia, trái phiếu, vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước; vốn huy động từ Quỹ phát triển đất, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách khác theo quy định của pháp luật...

Ngoài ra, giá bán còn được xác định trên cơ sở tính đủ các chi phí để thu hồi vốn đầu tư xây dựng nhà ở, bao gồm cả chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, chi phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật (nếu có) trong phạm vi dự án, lãi vay (nếu có), các chi phí hợp lý, hợp lệ của doanh nghiệp bao gồm chi phí tổ chức bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, các khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ liên quan trực tiếp đến dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật, lợi nhuận định mức...

ANH PHƯƠNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.