Đây cũng là Hội nghị được Đảng ủy Binh chủng Công binh lựa chọn làm trước để rút kinh nghiệm ở cấp cơ sở.

Thiếu tướng Lê Xuân Cát, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng dự và chỉ đạo hội nghị.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Sau khi nghe báo cáo tổng kết, xem phóng sự “15 năm thực hiện Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTƯ của Đảng ủy Quân sự Trung ương ở Lữ đoàn 229”, với tinh thần trách nhiệm cao, các đồng chí tham dự Hội nghị đã tích cực, sôi nổi tham gia phát biểu thảo luận, trao đổi làm rõ báo cáo tổng kết của Đảng ủy, đề xuất các biện pháp, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTWW trong thời gian tới.

Hội nghị đã đánh giá: Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 382 của QUTW về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới, chất lượng và hiệu quả công tác kỹ thuật của Lữ đoàn có bước phát triển toàn diện, có chiều sâu, độ vững chắc, bảo đảm đầy đủ, kịp thời, chất lượng vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) cho các nhiệm vụ, trọng tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) theo các phương án và nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác.

leftcenterrightdel
Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong 15 năm thực hiện Nghị quyết 382.

Thời gian tới, Đảng ủy Lữ đoàn xác định: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, kết luận của Quân ủy, Đảng ủy Binh chủng về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới; rà soát, bổ sung các chỉ tiêu, biện pháp thực hiện có hiệu quả công tác kỹ thuật ở đơn vị. Tập trung nâng cao công tác quản lý kỹ thuật; kịp thời kiện toàn đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật phù hợp với tổ chức biên chế của đơn vị.

Phát biểu tại hộii nghị, Thiếu tướng Lê Xuân Cát, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Lữ đoàn 229 sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 382 của Quân ủy Trung ương. Thời gian tới, Lữ đoàn cần tập trung các nhiệm vụ: Nắm vững phương hướng, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và các nhiệm vụ, giải pháp công tác kỹ thuật đã xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các định hướng về công tác đảm bảo trang bị, bảo đảm kỹ thuật đến năm 2030. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chỉ huy các cấp trong nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật theo tinh thần của Nghị quyết 382.

Dịp này, Lữ đoàn đã công bố tờ trình đề nghị cấp trên khen thưởng và tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong 15 năm thực hiện Nghị quyết 382 của Quân ủy Trung ương.

Tin, ảnh: TRẦN VĂN XƯƠNG