Trong hơn 10 tháng, 272 học viên các lớp đã được học tập trang bị hệ thống những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng; công tác Đảng, công tác chính trị… Quá trình đào tạo, nhà trường chuẩn bị chu đáo đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, duy trì nghiêm nền nếp chính quy, tổ chức dạy học thực chất, kiểm tra, đánh giá đúng thực chất. Các học viên nêu cao ý thức, tích cực tự học, tự rèn. Kết quả, 100% học viên tốt nghiệp đều đạt khá, giỏi, rèn luyện tốt, an toàn, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật.

leftcenterrightdel
Trao bằng tốt nghiệp cho các học viên tốt nghiệp. 
leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự lễ tốt nghiệp.

Trên cơ sở kiến thức cơ bản được trang bị, từng cán bộ cần tiếp tục học tập rèn luyện nâng cao phẩm chất, năng lực, trình độ, nêu cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu trong cuộc sống và công tác, có phương pháp tác phong công tác khoa học, vận dụng tốt lý luận vào thực tiễn; góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tin,ảnh: THIÊN NHI

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.