Năm 2019, Trung tâm Điều dưỡng NCC tỉnh Phú Thọ được giao chăm sóc, điều dưỡng gần 2.000 đối tượng. Trong 6 tháng đầu năm, được sự quan tâm của các cấp, các ngành và sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động, trung tâm đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Trung tướng Đỗ Căn trao quà của Bộ Quốc phòng tặng các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Đỗ Căn nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước, nhân dân, quân đội mãi mãi ghi nhớ công lao của các thương binh, liệt sĩ, NCC đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng CNXH. Những năm qua, Đảng, Nhà nước, nhân dân, lực lượng vũ trang đã quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, NCC với cách mạng. Bộ Quốc phòng, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng đã phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội ban hành những chế độ, chính sách đối với NCC, góp phần bảo đảm an sinh xã hội nói chung, nâng cao đời sống của NCC nói riêng. Bộ Quốc Phòng, TCCT cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc NCC với cách mạng... 

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo TCCT, Trung tướng Đỗ Căn gửi lời chúc sức khỏe tới các đồng chí thương binh, bệnh binh đang điều dưỡng tại trung tâm; mong các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống, là chỗ dựa tinh thần của cấp ủy, chính quyền địa phương; đồng thời giáo dục, động viên con cháu thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trung tướng Đỗ Căn cũng chúc các cán bộ, nhân viên trung tâm mạnh khỏe, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH