Đối tượng tham gia cuộc thi là 100% cán bộ, chiến sĩ đang công tác, học tập tại các cơ quan, đơn vị thuộc TCCT; khuyến khích lực lượng sinh viên, công dân thuộc đơn vị kết nghĩa, địa bàn đóng quân. Với chủ đề “Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam-80 năm truyền thống vẻ vang”, cuộc thi được tổ chức bằng 2 hình thức: Viết bài dự thi và thi tìm hiểu trực tuyến. Lãnh đạo TCCT yêu cầu triển khai cuộc thi sâu rộng với sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ trong toàn Cơ quan TCCT; bảo đảm chặt chẽ, sáng tạo, tiết kiệm, có sức lan tỏa rộng rãi và đạt hiệu quả thiết thực.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Trần Ngọc Anh, Phó bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị, Cục trưởng Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và các đại biểu thăm hỏi, động viên nhân dân tại ATK Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh minh họa / qdnd.vn

Thông qua cuộc thi nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang của TCCT trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của TCCT, của cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị trong QĐND Việt Nam; tiếp tục bồi dưỡng nhận thức, tình cảm, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác, học tập, rèn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

AN DUYÊN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.