Thời gian qua, Báo Quân đội nhân dân và các cơ quan báo, đài đã bám sát tình hình, nhiệm vụ, tập trung tuyên truyền, phản ánh khá toàn diện hoạt động của LLVT tỉnh, nhất là nhiệm vụ chính trị trung tâm, như: Huấn luyện, SSCĐ, lao động sản xuất, làm công tác dân vận, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc, xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, tuyển quân, giáo dục quốc phòng-an ninh, đối ngoại quốc phòng, phong trào thi đua quyết thắng, triển khai thực hiện nghị quyết, lực lượng vũ trang tỉnh tham gia phòng, chống dịch Covid-19… Các tin, bài phản ánh trung thực, hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh ra sức thi đua hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị ký kết.

Năm 2021, Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan báo chí tăng cường phối hợp tuyên truyền, tập trung vào các nội dung chủ yếu, bao gồm: Việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 7, Tỉnh ủy Đồng Nai… về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tuyên truyền kết quả xây dựng LLVT tỉnh, xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên; công tác chính sách, hậu phương quân đội, xây dựng cảnh quan, môi trường chính quy, xanh, sạch, đẹp; gương người tốt, việc tốt, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-an ninh và LLVT tỉnh, công tác đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, đấu tranh trên không gian mạng…

leftcenterrightdel
Ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền.

Các đại biểu đã trao đổi, nhấn mạnh những nội dung cần tập trung tuyên truyền phải bảo đảm chính xác, chân thực, kịp thời, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin, rút kinh nghiệm kịp thời để nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền…

Đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan báo chí thống nhất thông qua quy chế phối hợp, thành lập tổ giúp việc và ký kết chương trình, nội dung phối hợp tuyên truyền trong thời gian tới.

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh khen thưởng 3 tập thể và 14 cá nhân có thành tích tuyên truyền LLVT tỉnh năm 2020.

Tin, ảnh: HOÀNG THÀNH