Theo báo cáo của Ban chỉ đạo thực hiện QCDCCS của Đảng ủy Quân đoàn 4, trên cơ sở chỉ thị của Quân ủy Trung ương, của Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn 4, Ban chỉ đạo của quân đoàn đã ban hành hướng dẫn, công văn thực hiện quy chế ở cấp ủy các cấp; chỉ đạo, hướng dẫn, biên soạn tài liệu, tổ chức 4 lớp bồi dưỡng, tập huấn cho 330 lượt cán bộ là bí thư, cấp ủy viên, cán bộ chính trị các cấp về nội dung, phương pháp nâng cao hiệu quả tổ chức sinh hoạt đối thoại…

Năm 2018 và 7 tháng đầu năm 2019, Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 đã sinh hoạt, đối thoại 19 lần với 3.856 lượt sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên, chiến sĩ; các cơ quan, đơn vị cấp trung đoàn, lữ đoàn, sư đoàn tổ chức 233 lần đối thoại với 21.330 lượt cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, lao động quốc phòng; Cục Chính trị phát phiếu khảo sát 6 đợt/1.988 đồng chí… Qua đối thoại, khảo sát, nhìn chung cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ, gắn bó với đơn vị, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp, phấn khởi thực hiện nhiệm vụ…

leftcenterrightdel
Trung tướng Trần Quang Phương phát biểu tại buổi kiểm tra.

Đoàn đã kiểm tra những vấn đề liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện QCDCCS; thực hiện dân chủ trong hoạt động lãnh đạo của cấp ủy các cấp; dân chủ trong quản lý, điều hành của người chỉ huy; dân chủ thông qua hoạt động của các tổ chức quần chúng và hội đồng nhân dân; việc quán triệt, triển khai các văn bản hướng dẫn mới của trên về dân chủ cơ sở… kiểm tra, khảo sát thực tế tại Lữ đoàn 550 và Sư đoàn 9; kiểm tra sổ sách, văn bản, kế hoạch liên quan và đối thoại với 100 cán bộ, chiến sĩ của mỗi đơn vị…

Sau khi kiểm tra, các thành viên Đoàn đã nhận xét, chỉ ra những điểm mạnh, yếu và một số kiến nghị Đảng ủy Quân đoàn 4 cần chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Trần Quang Phương biểu dương kết quả thực hiện QCDCCS của Quân đoàn 4. Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 đã làm tốt việc quán triệt văn bản, hướng dẫn liên quan đến việc xây dựng, thực hiện QCDCCS, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, xây dựng nền nếp chính quy.

Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị lưu ý, Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân đoàn cần tăng cường chỉ đạo, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ có tinh thần yêu mến, gắn bó xây dựng đơn vị; cấp ủy các cấp và cơ quan chức năng cần nhận thức đúng trách nhiệm, phát huy vai trò trong kiểm tra, chấn chỉnh thực hiện nghiêm túc QCDCCS; phân cấp giải quyết kịp thời, hiệu quả các ý kiến, không để xảy ra đơn thư khiếu nại; kiểm tra, kiện toàn Ban chỉ đạo hoạt động chất lượng, hiệu quả…

Tin, ảnh: HOÀNG THÀNH