leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi làm việc.

Kết luận buổi kiểm tra, Thiếu tướng Ngô Thanh Hải khẳng định: Từ đầu năm 2017 đến nay Đảng ủy, lãnh đạo chỉ huy đơn vị đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát cụ thể, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách, thực hiện có nền nếp chế độ giao ban, sinh hoạt học tập, sinh hoạt đảng, nhất là chế độ ra nghị quyết lãnh đạo, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo và giải quyết tốt mối quan hệ giữa lãnh đạo với chỉ huy...

Thiếu tướng Ngô Thanh Hải yêu cầu trong thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Phòng không 234 tiếp tục quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và mọi cán bộ, nhân viên về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; coi trọng việc hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định phù hợp với tình hình, nhiệm vụ; đẩy mạnh sinh hoạt đối thoại dân chủ, đoàn kết tốt, phát huy đầy đủ quyền dân chủ của bộ đội trên các lĩnh vực, nâng cao chất lượng công tác, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: LÊ QUANG HỒI