Qua kiểm tra thực tế tại xã Đông Hải, Đoàn kiểm tra đánh giá, cấp ủy, chính quyền các cấp của huyện Duyên Hải nói chung và xã Đông Hải nói riêng đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị định số 133, Nghị định 160 của Chính phủ. Đồng thời, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng DQTV, công an cấp xã và kiểm lâm địa bàn, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của địa phương và cơ sở. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm đúng cơ chế; chỉ huy, điều hành đúng chức năng nhiệm vụ phối hợp hoạt động giữa DQTV với công an cấp xã và kiểm lâm địa bàn, góp phần quan trọng vào ổn định ANCT-TTATXH ở cơ sở, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội.

leftcenterrightdel

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hệ thống văn kiện về quân sự, quốc phòng tại xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. 

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp hoạt động giữa lực lượng DQTV với công an cấp xã và kiểm lâm trong giữ gìn ANCT-TTATXH và bảo vệ rừng, tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Duyên Hải và xã Đông Hải, Thiếu tướng Bùi Viết Thi, Phó cục trưởng Cục DQTV- Trưởng đoàn kiểm tra đã đề nghị cấp ủy, chính quyền và các ngành, đoàn thể địa phương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; về Luật Quốc phòng, Luật DQTV, pháp luật về công an xã, về quản lý và bảo vệ rừng, phòng chống thiên tai. Đoàn công tác yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục chỉ đạo Ban CHQS, công an, kiểm lâm thực hiện việc rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy chế, kế hoạch phối hợp hoạt động giữa lực lượng DQTV với công an, biên phòng và kiểm lâm trong giữ gìn ANCT-TTATXH và bảo vệ rừng, phòng chống thiên tai. Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng trong công tác bảo đảm ANCT-TTATXH bảo vệ an toàn tuyệt đối trong các dịp lễ tết, các sự kiện chính trị của Đảng, nhà nước, quân đội và địa phương...

Tin, ảnh: ĐỖ THẾ VINH