Qua kiểm tra cho thấy, đến nay, Sư đoàn 395 đã thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức phúc tra kết quả và sơ kết 5 năm thực hiện Phong trào thi đua Xây dựng đơn vị vận tải “Chính quy, an toàn, hiệu quả” giai đoạn 2016-2021. Hằng tuần, hằng tháng, các cơ quan đều kiểm tra, đánh giá kết quả và tiến độ công việc.

leftcenterrightdel
Đoàn công tác kiểm tra nội dung xây dựng chính quy tại khu nhà xe hoạt động thường xuyên. 

Sư đoàn 395 đã lãnh đạo, chỉ đạo Tiểu đoàn 25 xây dựng và kiện toàn đầy đủ các văn kiện, kế hoạch SSCĐ, kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống cháy nổ. Đơn vị đã duy trì nghiêm quy định trực SSCĐ như trực chỉ huy, trực ban, trực xe SSCĐ, tuần tra, canh gác; bảo đảm đầy đủ vật chất hậu cần, chuẩn bị tốt về tình trạng kỹ thuật phương tiện sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Hằng tuần, hằng tháng, tiểu đoàn đều duy trì nghiêm chế độ luyện tập SSCĐ; 100% nhóm xe tác chiến tiến hành nổ máy 1 lần/tuần và chạy kiểm tra kỹ thuật 15km/tuần.

leftcenterrightdel
 Kiểm tra tình trạng kỹ thuật xe hoạt động thường xuyên.

Hệ thống nhà xe, khu kỹ thuật, khu nạp điện được xây mới bảo đảm đồng bộ, đầy đủ các khu chức năng; hệ thống bảng biển, trang thiết bị phòng, chống cháy nổ thường xuyên được củng cố, kiểm tra, bảo dưỡng. Đơn vị duy trì đầy đủ hệ thống mẫu biểu, sổ sách, kế hoạch ngành vận tải; đăng ký thống kê chặt chẽ, đúng, đủ nội dung; thực hiện nghiêm chế độ bảo dưỡng, sửa chữa, chế độ ngày, tuần kỹ thuật, bảo đảm hệ số kỹ thuật nhóm xe tác chiến và xe bảo đảm Kt = 1,0. Trong công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, Tiểu đoàn 25 đã có nhiều sáng kiến, cải tiến phục vụ công tác huấn luyện, tham gia các hội thi, hội thao các cấp được đánh giá cao...

leftcenterrightdel
 Trưởng đoàn công tác kết luận buổi kiểm tra.

Sau khi nghe báo cáo và trực tiếp tiến hành kiểm tra, đoàn công tác đã biểu dương kết quả công tác chuẩn bị của Sư đoàn 395, trực tiếp là Tiểu đoàn 25. Đoàn công tác nhận định, so với nhiều tiểu đoàn vận tải khác của toàn quân, Tiểu đoàn 25 có nhiều điểm thuận lợi hơn, vì vậy, đơn vị phải phát huy được thế mạnh của mình, phấn đấu xây dựng, củng cố đơn vị ngày càng chính quy, mẫu mực. Đoàn công tác cũng đã chỉ ra những điểm hạn chế yêu cầu Sư đoàn 395 chỉ đạo tiểu đoàn tiếp tục khắc phục, chấn chỉnh, hoàn thiện trong thời gian sớm nhất, bảo đảm tham gia phúc tra vào tháng 7 tới đạt kết quả tốt.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN