Dự buổi kiểm tra có Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó trưởng đoàn kiểm tra và các thành viên đoàn kiểm tra. Làm việc với đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định kiểm tra về công tác bảo vệ chính trị nội bộ đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

leftcenterrightdel
Đại tướng Lương Cường phát biểu tại buổi kiểm tra. 

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra đã nhấn mạnh đến vai trò đặc biệt quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đồng thời cho biết, mục đích của việc kiểm tra lần này nhằm kịp thời ghi nhận các kết quả đạt được, cũng như chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, cũng như các cấp ủy, tổ chức Đảng liên quan. Từ đó có những hướng dẫn, trao đổi, tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện các quy định của Đảng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, để tiếp tục triển khai tốt hơn trong thời gian tới.

Là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, vì vậy ngoài những nội dung trong Kế hoạch 10, đồng chí Trưởng đoàn Kiểm tra cũng đề nghị trong quá trình kiểm tra, cần làm rõ sâu hơn 5 nội dung: Đánh giá công tác nắm tình hình, công tác phối hợp với các cơ quan chức năng trong bảo vệ chính trị nội bộ; hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 trong đấu tranh phản bác các hoạt động sai trái, thù địch; kết quả thực hiện công tác phát triển đảng viên, quản lý cán bộ, đảng viên theo Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo tín ngưỡng…

Tin, ảnh: VĂN ĐẢM

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.