Năm 2023, các cơ quan, đơn vị Bộ tư lệnh 86 đã quán triệt và tổ chức huấn luyện đầy đủ cho các đối tượng. Kiện toàn hệ thống văn kiện huấn luyện chiến đấu, mẫu biểu, sổ sách chính quy, tài liệu, giáo án huấn luyện bảo đảm đầy đủ, thống nhất, đúng quy định. Thực hiện tốt các nhiệm vụ tập huấn tác chiến không gian mạng, tác chiến điện tử toàn quân. Tổ chức thành công Hội thi Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên tiểu đoàn giỏi năm 2023...

leftcenterrightdel

Toàn cảnh buổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 tại Bộ tư lệnh 86. 

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2024, Đại tá Vũ Hữu Hanh yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị thường xuyên giáo dục, quán triệt sâu sắc nhiệm vụ huấn luyện cho mọi đối tượng, làm chuyển biến nhận thức tư tưởng về vị trí, vai trò, nhiệm vụ huấn luyện. Phát huy sức mạnh của các tổ chức quần chúng, gắn chỉ tiêu trong huấn luyện với Phong trào Thi đua Quyết thắng, tạo khí thế thi đua sôi nổi từ cơ quan đến đơn vị ngay từ ngày đầu, tháng đầu ra quân. Chú trọng hơn nữa công tác tập huấn bồi dưỡng cán bộ cả về nội dung và tổ chức phương pháp huấn luyện, nâng cao năng lực thực hành của cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp phân đội... Tích cực đổi mới phương pháp huấn luyện, luyện tập, diễn tập ở các cấp; thực hiện chuyển đổi số trong chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện; đổi mới công tác kiểm tra, chỉ đạo của cấp trên đối với cấp dưới bảo đảm sát thực tế, mang lại hiệu quả.

leftcenterrightdel

 Trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023.  

Huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” để bộ đội khai thác sử dụng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, khí tài tác chiến không gian mạng có trong biên chế; các quy tắc bảo đảm an toàn trong huấn luyện. Chú trọng kiểm tra đánh giá thực chất kết quả huấn luyện của đơn vị, kịp thời rút kinh nghiệm, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện trong toàn đơn vị.

leftcenterrightdel

  Ký kết giao ước thi đua.

Tại buổi lễ, Bộ tư lệnh 86 đã phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tiếp bước Chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”; công bố, trao quyết định công nhận đơn vị vững mạnh toàn diện năm 2023; quyết định khen thưởng trong tập huấn chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng năm 2024 và Đợt thi đua cao điểm “Mừng Đảng, mừng Xuân, ra quân Quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 94 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tin, ảnh: HỮU CÔNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.