Từ đầu năm đến nay, công tác thi đua - khen thưởng và Phong trào TĐQT được các sư đoàn và Trường Quân sự đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Trong đó, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, nhất là công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục-đào tạo, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật… Các đơn vị tiếp nhận chiến sĩ mới và lực lượng dự bị động viên đúng chỉ tiêu, kế hoạch, tổ chức huấn luyện, diễn tập chặt chẽ an toàn; 100% cán bộ, chiến sĩ nắm chắc nhiệm vụ, có ý chí, niềm tin, đoàn kết thống nhất, quyết tâm thi đua cống hiến xây dựng đơn vị…

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Lê Văn Hướng, Tư lệnh Quân đoàn 4 phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Lê Văn Hướng biểu dương các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu của Quân đoàn chủ lực. Đồng chí Tư lệnh Quân đoàn 4 yêu cầu các đơn vị thi đua thực chất, không chạy theo thành tích; phát huy trí tuệ, tài năng của cán bộ, chiến sĩ, tạo sức mạnh nội sinh để không ngừng vươn lên, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.

Các sư đoàn và Trường Quân sự phải chia sẻ, học tập lẫn nhau để cùng tiến bộ. Bên cạnh thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, cần xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ; giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Tin, ảnh: LÊ CẦU

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.