Báo cáo và các ý kiến phát biểu tại Đại hội thống nhất, 5 năm qua, công tác thi đua khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp trong đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả, phát triển cả bề rộng và chiều sâu, tạo động lực mạnh mẽ, thiết thực thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Trần Duy Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội.

Công tác xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị; thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; cải cách hành chính; công tác bảo đảm hậu cần đời sống có nhiều chuyển biến tiến bộ rõ nét. Đơn vị luôn ổn định, nội bộ đoàn kết thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, nhiều tập thể và cá nhân được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Kỹ thuật và Cục Quân khí khen thưởng.

leftcenterrightdel
Thượng tá Hà Đình Điệp, Bí thư Đảng ủy, Phó cục trưởng Cục Quân khí phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Về phương hướng, mục tiêu công tác thi đua khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2024-2029, Đại hội xác định làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền xây dựng động cơ thi đua đúng đắn cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong đơn vị; phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực; gắn việc tổ chức Phong trào Thi đua Quyết thắng với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”....

leftcenterrightdel
Chỉ huy Kho KV3 trao bằng khen tặng các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024.

Để công tác thi đua khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2024 - 2029 hoàn thành xuất sắc các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu thi đua đã đề ra, Thượng tá Hà Đình Điệp, Bí thư Đảng ủy, Phó cục trưởng Cục Quân khí yêu cầu, Đảng ủy, chỉ huy Kho KV3 quán triệt và thực hiện tốt chỉ thị, nghị quyết của các cấp về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng; về xây dựng và nhân điển hình tiên tiến; gắn việc tổ chức các hoạt động và các nội dung, chỉ tiêu của Phong trào Thi đua Quyết thắng với các phong trào, các cuộc vận động của các tổ chức quần chúng, các ngành...

Tin, ảnh: VÂN ANH - THẾ QUYỀN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.