leftcenterrightdel
 Đoàn chủ tịch và thư ký điều hành đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở Kho J250 đã nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Các phong trào thi đua được tổ chức thực hiện có hiệu quả góp phần hoàn thành nhiệm vụ của Kho. Công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, đoàn viên được tổ chức công đoàn cơ sở chú trọng, triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của đơn vị. Các hoạt động phong trào được triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa.  

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự đại hội.

Nổi bật là: Công đoàn cơ sở Kho J250 đã hưởng ứng, cụ thể hóa và thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Công đoàn Quốc phòng, Tổng cục Kỹ thuật, Cục Xe-Máy phát động gắn với hưởng ứng thực hiện tốt Phong trào Thi đua Quyết thắng, phong trào thi đua của các ngành, Cuộc vận động 50 và các đợt thi đua đột kích chào mừng kỷ niệm ngày lễ lớn. Trọng tâm là các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “5 nhất, 3 không”, “Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, phong trào “An toàn lao động, an toàn giao thông, không vi phạm kỷ luật”, “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”…

5 năm qua, Kho J250 đã có 55 sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp cơ sở do cán bộ, đoàn viên làm chủ được nghiệm thu, ứng dụng vào sản xuất; trong đó tham gia Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” trong Quân đội đạt 1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích. Hằng năm, công đoàn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong đơn vị tổ chức tốt việc bồi dưỡng tay nghề, thi thợ giỏi cấp cơ sở và tham gia thi cấp trên nhằm nâng cao tay nghề của đoàn viên đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ.

leftcenterrightdel

 Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Kho J250 nhiệm kỳ 2023-2028 mắt đại hội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời thống nhất nhiệm vụ, nội dung, giải pháp hoạt động công đoàn nhiệm kỳ tới. Trọng tâm là tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn vững mạnh về mọi mặt; xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Kho, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Kho J250 vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Đại hội xác định 2 khâu đột phá: Chủ động đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền giáo dục, không ngừng nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Xây dựng công đoàn các cấp thực sự vững mạnh, tập trung nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sau đại hội, Cục Chính trị Cục Xe-Máy tiến hành đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức, chỉ rõ những ưu điểm và hạn chế trong quá trình tổ chức đại hội; thống nhất một số nội dung chính để các đơn vị trong Cục Xe-Máy chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội ở đơn vị  mình.

Tin, ảnh: VÂN ANH