Từ đầu năm đến nay, Kho J250 đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu về tiếp nhận, cấp phát trang bị, vật tư kỹ thuật xe-máy theo phiếu lệnh và bảo đảm an toàn; phát huy tốt trình độ, tay nghề của đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật trong bảo quản, niêm cất, sửa chữa, đồng bộ xe ô tô đúng tiến độ, chất lượng, an toàn, tiết kiệm. Đơn vị nắm chắc số lượng, chất lượng trang bị, duy trì chế độ kiểm kê định kỳ, thường xuyên và phúc tra sau kiểm kê đạt tỷ lệ chính xác cao, bảo đảm tối đa tình trạng an toàn kỹ thuật cho các phương tiện. Tại buổi kiểm tra, Thượng tướng Bế Xuân Trường đề nghị đơn vị cần tập trung bảo đảm an toàn trong quá trình tiếp nhận, bảo quản trang bị xe-máy; tiếp tục đẩy mạnh phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, quy hoạch hệ thống kho tàng, trạm xưởng chính quy; bảo đảm tốt công tác quản lý, cấp phát trang bị, vật tư kỹ thuật. 

HUY ANH