Đây là những tập thể, cá nhân thời gian qua đã nỗ lực, vượt mọi khó khăn, luôn xung kích, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, có nhiều thành tích xuất sắc, góp phần quan trọng cùng chính quyền, nhân dân địa phương và các lực lượng trên cả nước khống chế, từng bước ngăn chặn hiệu quả đại dịch Covid-19. Phần thưởng của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thể hiện sự quan tâm sâu sắc, là nguồn khích lệ, động viên kịp thời để cán bộ, nhân viên, chiến sĩ toàn quân tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm vượt mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ khác được giao.

Trong số các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen đợt này, Báo Quân đội nhân dân vinh dự có 1 tập thể và 3 cá nhân.

VĂN CHIỂN