Chủ trì hội thảo có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trần Văn Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên. Cùng chủ trì hội thảo có các đồng chí: Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn, Tư lệnh Quân khu 2 và Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Tham dự hội thảo còn có đại biểu lãnh đạo các tỉnh: Điện Biên, Yên Bái, Sơn La và Lai Châu; đại biểu các quân khu, quân đoàn, học viện, nhà trường; các tướng lĩnh, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài quân đội, các cựu chiến binh đã từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ…

leftcenterrightdel

Thượng tướng Lê Chiêm, phát biểu khai mạc hội thảo.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu đề dẫn tại hội thảo.

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Lê Chiêm khẳng định, hội thảo nhằm khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chiến cuộc Đông-Xuân 1953-1954 và trong suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo Chiến dịch Điện Biên Phủ; sức mạnh của thế trận chiến tranh nhân dân Việt Nam; tinh thần, ý chí kiên cường, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo của Quân đội nhân dân Việt Nam trong chiến đấu; nguyên nhân, ý nghĩa, tầm vóc của thắng lợi, qua đó đúc rút những kinh nghiệm, bài học về lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược.

Nội dung Hội thảo tập trung nghiên cứu, đánh giá, phân tích bối cảnh quốc tế, khu vực và trong nước; âm mưu, thủ đoạn của thực dân Pháp đối với cách mạng Việt Nam 1953-1954; khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo sắc bén, sáng suốt của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Quân ủy và Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam trong suốt Chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 và Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Hội thảo đi sâu nghiên cứu, tái hiện toàn bộ diễn biến của Chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 và Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954; những nét độc đáo, đặc sắc về nghệ thuật quân sự và sức mạnh của thế trận chiến tranh nhân dân Việt Nam; làm rõ vai trò, đóng góp của lực lượng vũ trang, của quân và dân trên các chiến trường phối hợp, trực tiếp là lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Điện Biên. Hội thảo cũng đi sâu phân tích, đánh giá tầm vóc, vai trò, ảnh hưởng và ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với cách mạng Việt Nam và nhân dân các dân tộc thuộc địa trên thế giới, rút ra những bài học lịch sử có giá trị lý luận, giá trị thực tiễn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giai đoạn hiện nay…

leftcenterrightdel

Các đại biểu đồng chủ trì hội thảo.

Báo QĐND Điện tử sẽ tiếp tục thông tin về nội dung của hội thảo đến bạn đọc.

Tin, ảnh: DUY ĐÔNG