Diễn tập khu vực phòng thủ là nội dung quan trọng trong xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố. Nhận thức rõ điều đó, từ nhiều tháng qua, tỉnh Sóc Trăng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022.

leftcenterrightdel

Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9 phát biểu khai mạc diễn tập.

Phát biểu chỉ đạo khai mạc diễn tập, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu, nhấn mạnh: Sóc Trăng là nơi hội tụ các cửa sông lớn, những tuyến đường huyết mạch của Đồng bằng sông Cửu Long. Vùng biển Sóc Trăng rộng lớn, có cảng nước sâu đặc biệt quan trọng về kinh tế-xã hội và quốc phòng an ninh của vùng biển Tây Nam và của quốc gia…Vì vậy, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Sóc Trăng trong nhiệm kỳ 2020-2025 là để thường xuyên cảnh giác, củng cố, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị các cấp và nhân dân về quan điểm, chủ trương của Đảng, nhà nước đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Qua diễn tập, tiếp tục điều chỉnh, bổ sung các nội dung, nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Sóc Trăng gồm các giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Cuộc diễn tập sẽ diễn ra đến hết ngày 30-9-2022.

Tin, ảnh: QUANG ĐỨC