Cuộc diễn tập 1 bên 2 cấp, mật danh PY-21 với đề mục: Chuyển LLVT vào các trạng thái SSCĐ; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ, bảo vệ vững chắc địa bàn tỉnh.

leftcenterrightdel

Trung tướng Thái Đại Ngọc phát biểu khai mạc cuộc diễn tập

Đợt diễn tập nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; năng lực tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể; khả năng chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu của LLVT tỉnh khi chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; chủ động ứng phó, xử lý tốt các tình huống có thể xảy ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, điều chỉnh hệ thống văn kiện lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy trong xây dựng, hoạt động KVPT phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương trong tình hình mới.

Tin, ảnh: PHAN XUÂN ĐỊNH