Cuộc diễn tập KVPT tỉnh Hà Tĩnh năm 2023 với đề mục: “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến, bảo vệ vững chắc KVPT tỉnh”. Qua cuộc diễn tập là dịp kiểm tra làm rõ các vấn đề về vận hành cơ chế trong xử trí các tình huống về QP-AN của hệ thống chính trị địa phương; vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng trong KVPT khi có tình huống xảy ra. Qua đó, tiếp tục điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, phương án tác chiến trong KVPT; bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ các cấp trong tình hình mới.

Phát biểu khai mạc diễn tập, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu 4 yêu cầu, các lực lượng tham gia diễn tập cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt sâu sắc chỉ thị, kế hoạch quy định về diễn tập; lãnh đạo, chỉ huy điều hành khoa học; nội dung sát thực tế và ý định của Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu, phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương, bảo đảm cuộc diễn tập an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Đề nghị lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Hà Tĩnh tập trung chỉ đạo, điều hành cơ quan tham gia diễn tập theo đúng kế hoạch. Mặt khác, không để hoạt động diễn tập ảnh hưởng đến nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Đối với các đơn vị Quân đội, Công an, Biên phòng tham gia diễn tập cần nghiên cứu, vận dụng lý luận, nghệ thuật quân sự, tình hình thực tế của địa phương để tham mưu với cấp ủy, chính quyền chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng…

Tổ chức hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị tham gia diễn tập phải đảm bảo chặt chẽ, cụ thể, nhất là trong thực binh của các lực lượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, phương tiện…

Phóng viên Báo Quân đội nhân dân Điện tử ghi lại một số hình ảnh hoạt động sau Lễ khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2023.

leftcenterrightdel

Quang cảnh Lễ khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2023. 

leftcenterrightdel
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu khai mạc diễn tập. 
leftcenterrightdel
 Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng.
leftcenterrightdel
 Động viên quân dự bị của Trung đoàn 841.
leftcenterrightdel
Lãnh đạo Tỉnh ủy và Bộ Tham mưu Quân khu tặng quà, động viên lực lượng dự bị.
leftcenterrightdel
 Diễn tập động viên phương tiện kỹ thuật.

Tin, ảnh: LÊ ANH TẦN