leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 (Quân khu 7) giúp nhân dân làm đường giao thông nông thôn.

Trong 15 ngày, sư đoàn phối hợp với các tổ chức, ban, ngành, LLVT địa phương giúp nhân dân sản xuất; làm mới, sửa chữa, nạo vét 35 km đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng; khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho hơn 700 người, tặng hơn 300 suất quà, trên 1.000kg gạo cho các gia đình chính sách, người dân nghèo… Sư đoàn còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền, bàn, ngành địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tuyên truyền đường lối của Đảng, Pháp luật Nhà nước cho nhân dân, đồng thời vạch rõ bản chất âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch tuyên truyền kích động nhằm chia rẽ đoàn kết quân dân, mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân…

Tin, ảnh: NGUYỄN NGỌC DƯƠNG