leftcenterrightdel
Phân đội Công binh cầu đường 3 huấn luyện thi công đường. 

 

leftcenterrightdel
Phân đội Công binh công trình 1 huấn luyện thi công cầu Beilay.

 

leftcenterrightdel
 Phân đội Công binh công trình 2 huấn luyện thi công cầu gỗ.
leftcenterrightdel
Thiếu tướng Lê Xuân Cát cùng đoàn công tác thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Phân đội Công binh công trình 1 trong huấn luyện thi công cầu Beilay. 

Tại Lữ đoàn Công binh 229, đoàn đã thực hiện nội dung kiểm tra, gồm: Kết quả công tác huấn luyện tập trung Đội Công binh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Phân đội Công binh cầu đường 3 huấn luyện tổ chức thi công đường. Phân đội Công binh công trình 1 huấn luyện tổ chức thi công cầu Beilay. Phân đội Công binh công trình 2 huấn luyện tổ chức thi công cầu gỗ. Phân đội Hậu cần - Bảo đảm huấn luyện tổ chức thi công đường lên xuống bến.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Lê Xuân Cát phát biểu kết luận kiểm tra.

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Lê Xuân Cát đánh giá cao công tác tổ chức chuẩn bị của Lữ đoàn Công binh 229, tinh thần khắc phục khó khăn của Đội Công binh gìn giữ hòa bình và khẳng định: Đội Công binh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là kết quả của công tác ngoại giao các cấp, thể hiện sự coi trọng, đánh giá cao của Liên hợp quốc đối với kết quả tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam trên trường quốc tế và uy tín của Quân đội nhân dân Việt Nam trong tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình.

Đây là cơ hội tốt để cụ thể hoá chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trong triển khai Đội Công binh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Vì thế, cán bộ, chiến sĩ cần xác định tốt công tác tư tưởng, chuẩn bị về tâm thế, đề cao vai trò trách nhiệm, có động cơ đúng đắn, khắc phục khó khăn, quyết tâm chuẩn bị đầy đủ và hoàn thành nhiệm vụ.

Các cơ quan Bộ tư lệnh Công binh phối hợp với đơn vị liên quan quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ, tích cực, chủ động, khẩn trương làm tốt công tác chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ về mọi mặt, tổ chức huấn luyện các nội dung theo yêu cầu, làm chủ các loại vũ khí trang bị, chủ động làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Xác định rõ và hoàn thành nhiệm vụ theo các mốc thời gian đã xác định...

Tin, ảnh: HÀ KHÁNH-PHÚ SƠN-MẠNH THẮNG