leftcenterrightdel
Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo cuộc họp. 

Hội thảo khẳng định và làm rõ sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, tầm nhìn chiến lược sáng suốt của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo của Bộ tư lệnh Mặt trận Cánh đồng Chum, Khu ủy Khu IV, Tỉnh ủy Nghệ An, cùng với tinh thần chiến đấu kiên cường, dũng cảm của quân và dân hai nước Việt - Lào. Qua đó, rút ra những bài học kinh nghiệm, phát triển lý luận nghệ thuật quân sự Việt Nam vận dụng vào sự nghiệp xây dựng quân đội; củng cố quốc phòng, xây dựng vào bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục truyền thống, công tác đào tạo, huấn luyện chiến đấu trong các học viện, nhà trường, cơ quan, đơn vị toàn quân; khơi dậy, bồi đắp tinh thần yêu nước của quân và dân cả nước; củng cố mối đoàn kết quốc tế đặc biệt giữa hai nước, quân đội, nhân dân Việt Nam - Lào trong giai đoạn hiện nay.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự cuộc họp.
leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó tư lệnh Quân khu 4 phát biểu tại cuộc họp. 

Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo thống nhất lấy chủ đề hội thảo: “50 năm Chiến dịch phòng ngự Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng-Thắng lợi và bài học kinh nghiệm”; thống nhất thành phần, thời gian, địa điểm tổ chức chức hội thảo. Theo đó, hội thảo dự kiến được tổ chức tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An vào ngày 20-5-2022.

Đến thời điểm hiện tại, Viện Lịch sử Quân sự-cơ quan thường trực chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu giúp Ban chỉ đạo đã chuẩn bị các mặt phục vụ hội thảo, nhất là đã chủ động đặt bài tham luận; phối hợp với Tỉnh ủy Nghệ An, Bộ tư lệnh Quân khu 4 bảo đảm nơi ăn, ở, phương tiện đi lại cho các đại biểu; chuẩn bị văn kiện hội thảo; tổ chức các hoạt động bên lề hội thảo;

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thượng tướng Lê Huy Vịnh biểu dương các cơ quan, đơn vị đã làm công tác chuẩn bị cho hội thảo. Để hội thảo diễn ra đúng kế hoạch, thành công tốt đẹp, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương bổ sung, hoàn chỉnh kế hoạch trình thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt; rà soát, biên tập các bài tham luận bảo đảm chân thực, khách quan, đúng sự thật lịch sử; tiếp tục phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan triển khai làm tốt công tác chuẩn bị; mời các nhân chứng trực tiếp tham gia chiến dịch, đại biểu nước bạn Lào; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền về Chiến dịch phòng ngự Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng cho nhân dân cả nước và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang trước, trong và sau hội thảo.

Tin, ảnh: SƠN BÌNH