leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn phát biểu tại hội nghị.

 Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong nhấn mạnh: Công tác giáo dục chính trị góp phần làm cho cán bộ, chiến sĩ có nhận thức chính trị đúng đắn, bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy tốt vai trò nòng cốt, xung kích đi đầu; có tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao, khắc phục khó khăn, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; có thái độ kiên quyết đấu tranh, phê phán những quan điểm sai trái, cơ hội, thực dụng, chủ nghĩa cá nhân, tham ô và các biểu hiện tiêu cực khác.

leftcenterrightdel

 Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn công tác giáo dục chính trị năm 2024.

Để công tác giáo dục chính trị thực sự phát huy hiệu quả, cần phải thống nhất trong toàn quân những nội dung, nhiệm vụ mới. Vì vậy, hội nghị tập huấn đợt này có ý nghĩa quan trọng, giúp cho các cơ quan, đơn vị, cán bộ chính trị nâng cao nhận thức, cập nhật những nội dung mới, cách làm mới, vận dụng có hiệu quả ở cơ quan, đơn vị.

Tại hội nghị, các đại biểu được tập huấn 4 chuyên đề: Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 2423-CT/QUTW, ngày 9-11-2023 của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn mới; sử dụng các phương pháp dạy học hiện đại trong giảng dạy chính trị ở đơn vị cơ sở; quy trình chuẩn bị và thực hành giảng bài chính trị; những vấn đề cần nắm vững khi triển khai học tập các chuyên đề giáo dục chính trị cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp năm 2024.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị.

Cán bộ tham gia tập huấn là những hạt nhân sau này về phổ biến, bồi dưỡng cho cán bộ trong đơn vị, do vậy, lãnh đạo Cục Tuyên huấn yêu cầu mỗi đồng chí cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung theo dõi, tiếp thu, nghiên cứu các nội dung tập huấn; chấp hành nghiêm quy định, kỷ luật trong quá trình tham gia tập huấn. Sau hội nghị tập huấn, vận dụng có hiệu quả các nội dung vào từng cơ quan, đơn vị; nhận rõ những ưu điểm, hạn chế, bất cập, kịp thời rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục để không ngừng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị ở từng cơ quan, đơn vị nói riêng và toàn quân nói chung.

Tin, ảnh: DUY THÀNH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.