Đoàn chủ tịch hội thảo gồm các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo Hội thảo; Trần Lưu Quang, Phó bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, đồng Trưởng ban Chỉ đạo hội thảo; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Phó trưởng ban Chỉ đạo hội thảo; các đồng chí: Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7, Phó trưởng ban Chỉ đạo hội thảo; Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Phó trưởng ban Chỉ đạo hội thảo.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội thảo

Tới dự hội thảo có các đồng chí: Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước; Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; cùng đại biểu các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, địa phương và các tướng lĩnh, nhà khoa học, nhân chứng lịch sử…

Phát biểu khai mạc hội thảo, Trung tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh: Cách đây 75 năm, ngày 23-9-1945, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Xứ ủy, Ủy ban nhân dân và Ủy ban kháng chiến Nam Bộ đã kịp thời phát động quân và dân Nam Bộ mở đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Nam Bộ trở thành tiền tuyến của cả nước, thể hiện khí phách anh hùng, ý chí quyết tâm bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc, dũng cảm chiến đấu chống lại kẻ thù xâm lược, tạo điều kiện cho Đảng và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có thời gian chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài…

leftcenterrightdel
Đoàn chủ tịch hội thảo.

Từ ngày mở đầu đến khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ trên chiến trường Nam Bộ, ta đã từng bước thống nhất lực lượng vũ trang, hệ thống tổ chức đảng, chính quyền và các đoàn thể cách mạng. Trên cơ sở đó, ta đẩy mạnh các hoạt động tác chiến, phá tề trừ gian, tiêu hao, tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch. Tuy nhiên, do lực lượng quân sự có hạn, hệ thống tổ chức và chỉ huy chưa hình thành thống nhất và chặt chẽ, kinh nghiệm chiến đấu chưa nhiều, ta đã không ngăn chặn được sức tiến công của địch. Mặc dù vậy, nhưng cuộc chiến đấu của quân và dân Nam Bộ đã bước đầu làm thất bại chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh” của địch, khẳng định ý chí bảo vệ độc lập, tự do, thể hiện hình ảnh cao đẹp của “Nam Bộ thành đồng Tổ quốc”. 15 tháng kháng chiến là khoảng thời gian không dài, nhưng cuộc chiến đấu ở Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ đã tạo ra tiền đề cho việc xác định đường lối kháng chiến sau này, đồng thời khẳng định những quy luật của chiến tranh cách mạng trong điều kiện và bối cảnh mới của lịch sử. Đó là quy luật của chiến tranh nhân dân chống chiến tranh xâm lược, từng bước giành thắng lợi, tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu khai mạc hội thảo.

Kết quả của hội thảo sẽ góp phần hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí bảo vệ nền độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Đồng thời, giúp chúng ta có cái nhìn sâu sắc, toàn diện, đầy đủ hơn về tầm vóc, giá trị lịch sử và hiện thực của 15 tháng kháng chiến ở Nam Bộ, qua đó, đúc rút những kinh nghiệm và bài học lịch sử quý để vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay.

leftcenterrightdel

Đồng chí Trần Lưu Quang phát biểu chào mừng hội thảo.

Phát biểu chào mừng hội thảo, đồng chí Trần Lưu Quang khẳng định: Tiếp nối truyền thống yêu nước, phát huy hào khí Nam Bộ “Thành đồng Tổ quốc”, TP Hồ Chí Minh hôm nay luôn nỗ lực, phấn đấu, xứng đáng với những gì mà thế hệ cha anh đã làm được. Từ cuộc Hội thảo khoa học này, TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp thu được nhiều nội dung sâu sắc, nâng cao nhận thức về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời đại Hồ Chí Minh; khát vọng độc lập, tự do của miền Nam “đi trước, về sau”; sự ủng hộ của cả nước luôn hướng về miền Nam ruột thịt. Đảng bộ và nhân dân TP Hồ Chí Minh nguyện tiếp tục phấn đấu “đi trước, về đích trước” trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phát huy ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, xây dựng TP Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh - Thành phố Anh hùng…

leftcenterrightdel
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa báo cáo đề dẫn hội thảo.

Báo cáo đề dẫn hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ: 75 năm trôi qua, trang sử “Nam Bộ kháng chiến” đã hòa chung với chiến công hiển hách của quân và dân ta, đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, hòa bình và thống nhất đất nước vào mùa Xuân lịch sử 1975. Để nhìn nhận, đánh giá đầy đủ, sâu sắc vai trò, vị trí, tầm vóc, ý nghĩa của sự kiện “Nam Bộ kháng chiến” đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, đồng thời đúc rút những bài học kinh nghiệm, bài học lịch sử có giá trị lý luận và thực tiễn, vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Nam Bộ kháng chiến - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do và bài học lịch sử”. 

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội thảo

Hội thảo tập trung làm rõ những nội dung chủ yếu gồm: Phân tích bối cảnh lịch sử, tình hình trong nước và quốc tế liên quan, đặc biệt là âm mưu và hành động của thực dân Pháp trở lại xâm lược Việt Nam và Đông Dương, khởi đầu từ Sài Gòn - Chợ Lớn và các địa phương Nam Bộ; khẳng định đường lối, chủ trương lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời làm sáng tỏ sự nhạy bén, chủ động, kiên quyết của Xứ ủy, Ủy ban nhân dân và Ủy ban kháng chiến Nam Bộ trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo quân và dân Nam Bộ khẩn trương chuẩn bị lực lượng, nêu cao tinh thần, ý chí, quyết tâm kháng chiến, kịp thời giáng trả quân Pháp bằng mọi thứ vũ khí có trong tay; tái hiện cuộc chiến đấu anh dũng, kiên cường của quân dân Nam Bộ mà tiêu biểu là trên mặt trận Sài Gòn - Chợ Lớn, bước đầu đập tan mưu đồ “đánh nhanh, thắng nhanh” của địch; phân tích, luận giải tinh thần dân tộc, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân được biểu hiện trong quá trình Nam Bộ kháng chiến; khẳng định và nêu bật tầm vóc, ý nghĩa của sự kiện Nam Bộ mở đầu kháng chiến; khái quát và đúc rút những bài học kinh nghiệm, bài học lịch sử có giá trị vận dụng trong lãnh đạo, chỉ đạo, hoạch định đường lối chính trị, chiến lược quân sự, quốc phòng nhằm không ngừng tăng cường, củng cố tiềm lực mọi mặt, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa…

Tin, ảnh: Nhóm phóng viên Ban đại diện tại TP Hồ Chí Minh