Đoàn chủ tịch hội thảo gồm các đồng chí: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng.

leftcenterrightdel
 Đại tướng Lương Cường phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: VIỆT TRUNG

Tham dự hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và gần 800 đại biểu là lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; các cơ quan của Hội đồng Lý luận Trung ương; các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Quốc phòng…

Hội thảo khẳng định ý nghĩa và sự cần thiết phải xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”, tiến lên hiện đại trong tình hình mới; đồng thời, đề xuất các nội dung, giải pháp tổ chức thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định.

Ban tổ chức hội thảo đã nhận được gần 300 tham luận của tác giả trong và ngoài Quân đội và lựa chọn, biên tập 120 tham luận tiêu biểu đăng trong kỷ yếu hội thảo. Các tham luận đã bám sát chủ đề, nội dung định hướng của Ban tổ chức, thực tiễn tình hình thế giới, trong nước, Quân đội và các cơ quan, ban, bộ, ngành, địa phương, tập trung làm rõ cơ sở khoa học về đường lối, chủ trương của Đảng về quân sự, quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang; phương thức lãnh đạo, quản lý Quân đội và sự nghiệp quốc phòng; quan điểm xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”, tổ chức điều chỉnh lực lượng Quân đội; sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương và cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp trong công tác quân sự, quốc phòng.

leftcenterrightdel
 Đại tướng Lương Cường và các đại biểu dự hội thảo. Ảnh: VIỆT TRUNG
leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội thảo. Ảnh: VIỆT TRUNG

Phân tích, làm rõ những nội dung, giải pháp xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”. Xây dựng, nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân; trình độ trí tuệ, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng sử dụng các loại vũ khí, trang bị, khí tài trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ. Công tác đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Quan điểm, chủ trương, giải pháp xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự. Đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong sản xuất vũ khí, trang bị, khí tài, thiết bị quân sự đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Luận giải, làm rõ quan điểm, chủ trương đổi mới, nâng cao chất lượng đơn vị trong công tác huấn luyện, giáo dục-đào tạo ở các học viện, nhà trường. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ, đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học, chuyên gia quân sự phục vụ sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”, tiến lên hiện đại; quan điểm, chính sách “thu hút, trọng dụng nhân tài” của Đảng, Nhà nước và Quân đội. 

Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh, Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ: Xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu từ năm 2030 xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa Nghị quyết số 05 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 230 của Quân ủy Trung ương; Kế hoạch số 1228 của Bộ Quốc phòng về tổ chức QĐND Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Quân ủy Trung ương, hai năm qua, tổ chức, biên chế từ cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng đến cấp chiến dịch, chiến thuật đã được điều chỉnh một cách quyết liệt, đúng tiến độ, một số nội dung vượt kế hoạch. Quân đội đã tiến hành giải thể, sáp nhập, tổ chức lại hơn 1.000 tổ chức từ cấp tiểu đoàn và tương đương đến cấp quân đoàn; đã giải thể 11 trường nghề, sáp nhập cơ quan hậu cần và kỹ thuật cấp chiến thuật, chiến dịch. Bên cạnh đó, các đơn vị công nghiệp quốc phòng, đoàn kinh tế - quốc phòng được điều chỉnh, giảm bớt các tổ chức trung gian, từng bước khắc phục sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ.…

Báo Quân đội nhân dân Điện tử liên tục cập nhật diễn biến của hội thảo.

SƠN BÌNH

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.