Đồng chủ trì hội thảo có các đồng chí: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; GS, TS Tạ Ngọc Tấn, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; Trung tướng Trần Vi Dân, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an. 

Tham dự hội thảo có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương cùng nhiều nhà khoa học, tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao trong Công an nhân dân Quân đội nhân dân.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Lê Quốc Hùng trình bày đề dẫn hội thảo.
leftcenterrightdel
GS, TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại hội thảo. 

 

leftcenterrightdel
 Các đồng chí chủ trì hội thảo.

 

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội thảo. 

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí GS, TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức hội thảo, thống nhất nghiên cứu, tổng kết thực tiễn vận dụng phương châm “bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy”, cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn nhằm tham mưu với Đảng bổ sung, phát triển nhận thức về sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh tình hình mới.

Đề dẫn hội thảo, Trung tướng Lê Quốc Hùng đã đề cập đến mục tiêu, yêu cầu và nội dung thảo luận của hội thảo là nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn những vấn đề mới cả về lý luận và thực tiễn của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, nhất là phương châm “bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy”; bổ sung các đánh giá về kết quả, thành tựu bảo vệ Tổ quốc 10 năm qua, dự báo những yếu tố tác động đến sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới; vai trò, trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, nhất là vai trò nòng cốt của LLVT trong bảo vệ Tổ quốc…

Hội thảo đã nghe các ý kiến phát biểu tham luận của các đại biểu đại diện các ban, bộ, ngành, các nhà khoa học, tướng lĩnh, sĩ quan trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân. Các ý kiến đã làm sâu sắc hơn nhận thức, quan điểm của Đảng về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy; đồng thời, nhấn mạnh việc chăm lo, xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần tạo nền tảng, sức mạnh nội sinh của đất nước để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nêu bật vai trò nòng cốt và những đóng góp quan trọng của lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Kết quả của hội thảo đã làm sáng tỏ những thành tựu nổi bật của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, nhất là 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI; đồng thời chỉ ra những bài học kinh nghiệm quý báu, cần tiếp tục quán triệt như: Sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước; không ngừng phát huy sức mạnh của toàn hệ thống chính trị, sự phối hợp, hiệp đồng chiến đấu của các lực lượng vũ trang.

Toàn hệ thống chính trị phải gắn kết máu thịt, chặt chẽ với quần chúng nhân dân, chăm lo xây dựng phong trào quần chúng và khối đại đoàn kết dân tộc, tạo sự đồng thuận của lòng dân; xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, gắn kết chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân.

Tin, ảnh: TUẤN NAM