Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, dự và chỉ đạo hội nghị. Thiếu tướng Hoàng Văn Quân, Cục trưởng Cục Cơ yếu, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, chủ trì hội nghị. Hội nghị kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn quân.

Hội nghị đánh giá, năm 2023, ngành Cơ yếu Quân đội đã quán triệt nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của các cấp về nhiệm vụ công tác cơ yếu Quân đội, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Trong đó nổi bật là thực hiện tốt chức năng tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, cấp ủy, chỉ huy đơn vị về công tác xây dựng, phát triển ngành, chức năng quản lý nhà nước về công tác cơ yếu trong Quân đội.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Cơ yếu các đơn vị duy trì vững chắc hệ thống kỹ thuật mật mã, thực hiện nghiêm chế độ trực nghiệp vụ; khai thác sử dụng hiệu quả các trang thiết bị kỹ thuật và nghiệp vụ; kết hợp chặt chẽ giữa kỹ thuật truyền thống và máy mã; thực hiện giải mã, chuyển nhận các nội dung thông tin lãnh đạo, chỉ huy, chỉ đạo bảo đảm bí mật, chính xác, kịp thời trong mọi tình huống, tập trung bảo đảm tốt cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu cao, trên các hướng, khu vực, địa bàn trọng điểm; quán triệt thực hiện tốt quy định về công tác bảo mật, an toàn thông tin quân sự và bí mật kỹ thuật mật mã.

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng tích cực triển khai thực hiện các dự án thuộc Đề án “Hiện đại hóa ngành Cơ yếu Quân đội”; cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ bảo đảm tính pháp lý cho các giao dịch điện tử trong Bộ Quốc phòng; thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng ngành và duy trì nghiêm túc công tác huấn luyện, đào tạo, tập huấn nghiệp vụ; thực hiện tốt công tác bảo đảm kỹ thuật, sửa chữa trang thiết bị theo phân cấp…

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị.  

Năm 2024, ngành Cơ yếu Quân đội xác định tăng cường quản lý, khai thác sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật và nghiệp vụ hiệu quả, đúng nguyên tắc, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Thường xuyên củng cố, duy trì vững chắc hệ thống kỹ thuật mật mã; bảo đảm bí mật, chính xác, kịp thời các nội dung thông tin lãnh đạo, chỉ huy, chỉ đạo của các cấp trong quân đội.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống trung tâm mã dịch, trung tâm huấn luyện cấp chiến lược, chiến dịch; thực hiện nghiêm quy trình chuyển, nhận, thu hồi, quản lý, tiêu hủy điện cơ yếu và quy trình khai thác, sử dụng trang bị cơ yếu, các hệ thống thông tin quân sự…

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Hoàng Văn Quân, Cục trưởng Cục Cơ yếu chủ trì hội nghị. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng biểu dương những kết quả mà ngành Cơ yếu Quân đội đã đạt được, đồng thời yêu cầu toàn ngành cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản, hướng dẫn của các cấp về công tác cơ yếu, ngày càng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác cơ yếu trong Quân đội.

Tăng cường các biện pháp bảo vệ bí mật, an toàn thông tin quân sự, bí mật kỹ thuật mật mã; duy trì vững chắc hệ thống kỹ thuật mật mã, các hệ thống thông tin quân sự có bảo mật; triển khai, chỉ đạo, quản lý, sử dụng chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng; phát triển các sản phẩm, giải pháp bảo mật, xác thực và an toàn thông tin phục vụ cải cách hành chính quân sự và chuyển đổi số tại đơn vị.

Bên cạnh đó, ngành cơ yếu cũng cần tập trung nâng cao chất lượng tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện đội ngũ cán bộ, nhân viên cơ yếu giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, tiến hành sắp xếp, điều chỉnh, bố trí, sử dụng phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.  

Tin, ảnh: NGỌC HÂN - ĐỖ THÔNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.