Viện Lịch sử quân sự là cơ quan tham mưu giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo chỉ đạo về công tác lịch sử quân sự, tổng kết chiến tranh, tổng kết nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác từ điển quân sự, thực hiện quản lý Nhà nước về các mặt công tác này. Bên cạnh đó Viện lịch sử quân sự có nhiệm vụ tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản các công trình lịch sử quân sự bao gồm: Lịch sử chiến tranh, lịch sử nghệ thuật quân sự, lịch sử tư tưởng quân sự, lịch sử tổ chức quân sự, lịch sử quân sự thế giới, lịch sử hậu cần - kỹ thuật quân sự, lịch sử công tác Đảng, công tác chính trị, phương pháp luận khoa học lịch sử quân sự, từ điển quân sự...

leftcenterrightdel

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn chủ trì hội nghị. Ảnh: KIM NGỌC.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Viện Lịch sử quân sự chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong toàn quân để bảo đảm các hoạt động Công tác lịch sử quân sự, tổng kết chiến tranh, tổng kết nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác nghiên cứu, biên soạn từ điển quân sự không bị gián đoạn mà phải tạo ra một khí thế mới, nội lực mới, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: KIM NGỌC. 

Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ nghiên cứu có đủ tài năng, đức độ, bản lĩnh chính trị để giải quyết mọi vấn đề về chuyên môn cho nhu cầu hiện tại và trong tương lai của Quân đội. Đẩy nhanh hơn nữa về tiến độ và chất lượng các công trình, đề tài nhất là các công trình đề tài cấp Bộ, tổ chức chặt chẽ, chất lượng các cuộc Hội thảo khoa học; nhanh chóng ổn định tổ chức, tư tưởng, đồng thời xây dựng ngay chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác, các quy chế, kế hoạch phù hợp với quy chế, kế hoạch của Bộ Tổng Tham mưu.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự, báo cáo tại hội nghị. Ảnh: KIM NGỌC. 

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn đề nghị các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu chủ động hướng dẫn Viện Lịch sử quân sự thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, trong đó nhanh chóng xây dựng, hoàn thiện quy chế làm việc của Bộ Tổng Tham mưu; xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác; thực hiện đúng Pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng.

DUY ĐÔNG