Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, đại diện lãnh đạo các cơ quan Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Sĩ quan Chính trị.

Báo cáo của Đảng ủy Trường Sĩ quan Chính trị về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng theo nội dung kiểm tra của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương (thời gian từ ngày 1-9-2020 đến 30-4-2023) nêu rõ: Thời gian qua, Đảng ủy nhà trường đã nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc, cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của trên về công tác giáo dục, đào tạo; triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ lệnh quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ công tác nhà trường Quân đội, nhiệm vụ giáo dục khoa học xã hội và nhân văn. Tiếp tục cụ thể hóa phương châm “Chất lượng đào tạo nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”. Kịp thời ban hành nghị quyết chuyên đề về đổi mới công tác giáo dục, đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Về công tác tuyển sinh quân sự, tuyển chọn các đối tượng đào tạo, Đảng ủy nhà trường lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, thông tư, quy định, hướng dẫn của cấp trên và nhà trường. Lượng thí sinh đăng ký, dự thi vào trường và tỷ lệ trúng tuyển, hằng năm đều cao; kết hợp giữa xét tuyển với thi tuyển các đối tượng bảo đảm chặt chẽ, đúng quy chế, quy định. Trong đó, năm 2020, đối tượng tuyển sinh quân sự của nhà trường có 651 chỉ tiêu, 4.581 hồ sơ đăng ký, 656 thí sinh trúng tuyển và 642 thí sinh đủ điều kiện nhập học. Năm 2021, hồ sơ đăng ký đối tượng tuyển sinh quân sự tăng lên 4.808 hồ sơ, trong đó 695 thí sinh trúng tuyển và 693 thí sinh đủ điều kiện nhập học...

leftcenterrightdel
 Trung tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đảng ủy nhà trường đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 1657-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới. Nhà trường đã tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới chuẩn đầu ra 12 chương trình; phát triển cải tiến 14 chương trình đào tạo cho các đối tượng theo hướng “chuẩn hóa, hiện đại hóa”; giảm thời lượng lý thuyết, tăng thời lượng các hình thức tập bài, thực hành, thực tập, nâng cao khả năng tư duy và kỹ năng nghề nghiệp sát với mục tiêu, yêu cầu đào tạo...

Đánh giá chung về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Trường Sĩ quan Chính trị, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Đảng bộ nhà trường đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; có nhiều chủ trương, biện pháp sáng tạo, đột phá lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ quy trình, chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, phương pháp thi, kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. 

Các cấp ủy, tổ chức đảng đã bám sát điều lệ Đảng, các nghị quyết, quy định của Đảng, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; xây dựng và kịp thời sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu. Nhà trường luôn được cấp trên đánh giá hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, có mặt hoàn thành xuất sắc; vị thế và uy tín tiếp tục được nâng lên...

Tại hội nghị, sau khi nghe đoàn kiểm tra thông báo dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, hội nghị tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến làm rõ thêm một số nội dung trong dự thảo báo cáo kết luận kiểm tra.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Trịnh Văn Quyết đánh giá, dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đã đánh giá toàn diện kết quả lãnh đạo của Đảng ủy Trường Sĩ quan Chính trị trên tất cả các mặt công tác trong thời gian theo quyết định kiểm tra của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. Trong đó các đồng chí trong Đảng ủy nhà trường đã quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương; kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng vào nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ hằng năm; ban hành một số nghị quyết chuyên đề và một số quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu... 

Đảng ủy Trường Sĩ quan Chính trị thường xuyên quan tâm xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy các cấp. Sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của cấp ủy các cấp được duy trì hiệu quả và không ngừng được nâng cao. Công tác kiểm tra giám sát được triển khai nền nếp, đi vào thực chất, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra, nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng. Công tác định hướng tư tưởng cho cán bộ, giảng viên, chiến sĩ, học viên, xây dựng ý chí quyết tâm, tăng cường ý chí, bản lĩnh chính trị được duy trì và thực hiện tốt. 

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Đảng ủy nhà trường đã quán triệt nghiêm túc, cụ thể hóa nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội hằng năm và các nghị quyết chuyên đề của Quân ủy Trung ương. Công tác tuyển sinh, giáo dục, đào tạo được thực hiện theo đúng quy chế, quy trình. Chất lượng giáo dục, đào tạo của nhà trường được xếp vào một trong các trường tốp đầu của cả nước. Một số cuộc thi cấp toàn quốc và trong Quân đội, nhà trường đều đạt giải cao. Bên cạnh đó, nhà trường thường xuyên thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tham gia một số đề tài khoa học cấp Bộ Quốc phòng, cấp nhà trường bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ...

Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu Đoàn kiểm tra tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý tại hội nghị và hoàn chỉnh dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra.

Tin, ảnh: MINH MẠNH