Đồng chí GS, TS Tạ Ngọc Tấn, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương dự và trực tiếp thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Dự hội nghị còn có Thiếu tướng Chu Văn Đoàn, Phó bí thư Đảng ủy BTTM - Cơ quan Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Chính trị BTTM; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc BTTM.

leftcenterrightdel
Đồng chí GS, TS Tạ Ngọc Tấn thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, gồm các nội dung: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị. 

Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII nhằm thống nhất trong lãnh đạo, chỉ huy các cấp về nhận thức, tư tưởng và hành động, nhất trí cao với những nội dung hội nghị đã thông qua; từ đó tiếp tục củng cố niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết ở các cơ quan, đơn vị.

Tin, ảnh: DUY ĐÔNG