leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Trần Trung Hòa phát biểu chủ trì hội nghị.

Báo cáo tổng kết tại hội nghị nhấn mạnh: Năm 2021, tình hình an ninh, chính trị thế giới, khu vực có nhiều chuyển biến nhanh, phức tạp, chịu ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19. Mặc dù vậy, Binh chủng Công binh đã quán triệt nghiêm Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, chỉ thị, chỉ lệnh của Bộ Quốc phòng, triển khai toàn diện và hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch và nhiệm vụ đột xuất được giao.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị.

Binh chủng đã chủ động tham mưu, đề xuất với Bộ Quốc phòng và thực hiện công tác chỉ đạo công binh toàn quân có hiệu quả. Trình độ sẵn sàng chiến đấu, khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giữ vững và ngày càng nâng lên; quản lý, nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm các quy định về sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ cứu nạn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Một số mặt công tác khác như hậu cần, tài chính, kỹ thuật được bảo đảm kịp thời, đúng quy định.

Công tác Đảng, công tác chính trị được chú trọng. Quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh, giữ vững đơn vị ổn định. Tổ chức thiết thực, hiệu quả các phong trào thi đua, hoạt động tuyên truyền sự kiện trọng đại của đất nước. Các khâu đột phá đạt nhiều kết quả tích cực…

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Năm 2022, Binh chủng Công binh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua với quyết tâm cao nhất, phát huy tính chủ động, khắc phục khó khăn để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Tin, ảnh: DUY VĂN