Theo báo cáo tại hội nghị, trong những năm qua, Ngành Kỹ thuật quân đội đã phối hợp với các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng chỉ đạo các chuyên ngành kỹ thuật toàn quân tích cực, chủ động nghiên cứu và phát huy tối đa năng lực hiện có của các cơ sở kỹ thuật, viện nghiên cứu, học viện, nhà trường để tạo nguồn VTKT; từng bước làm chủ trong sản xuất VTKT bảo đảm cho VKTB toàn quân, cơ bản đáp ứng nhiệm vụ, phù hợp với quy hoạch phát triển trang bị. Giai đoạn 2016-2021, toàn quân đã sản xuất được hơn 7.700 danh mục VTKT với số lượng gần 13 triệu sản phẩm...

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị 

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày các tham luận góp phần làm rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đánh giá thực trạng công tác nghiên cứu, sản xuất VKTB, VTKT bảo đảm trong toàn quân. Trong đó, tập trung làm rõ nguyên nhân của những kết quả đạt được, nhìn nhận khách quan những hạn chế còn tồn tại; đánh giá năng lực và công nghệ, trình độ cán bộ. Đề xuất các giải pháp có giá trị trong phát huy năng lực hiện có và định hướng đầu tư công nghệ, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật để làm chủ các công nghệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất VTKT đảm bảo cho VKTB giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh khẳng định, việc nghiên cứu, sản xuất VTKT đảm bảo cho VKTB toàn quân giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo là cấp bách; yêu cầu, Ngành Kỹ thuật toàn quân phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thực hiện xây dựng chương trình, nội dung nghiên cứu, sản xuất VTKT. Trong đó, ưu tiên nghiên cứu phát triển các loại VTKT bảo đảm cho VKTB thế hệ mới, hiện đại được trang bị tại các chuyên ngành tiến thẳng lên hiện đại; các chuyên ngành kỹ thuật, đơn vị căn cứ vào đề cương, hướng dẫn của Tổng cục Kỹ thuật, chủ động đề xuất nội dung “Chương trình nghiên cứu, sản xuất VTKT bảo đảm cho VKTB giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo” của ngành, đơn vị mình; thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất cơ chế bảo đảm đến công tác phối hợp, hợp tác và hoạt động nghiên cứu khoa học, sản xuất, thử nghiệm và đưa vào sử dụng VTKT trên VKTB...

Tin, ảnh: VIỆT HÀ