Thời gian qua, công tác phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và chuyển đổi số được Bộ Quốc phòng quan tâm chỉ đạo và triển khai quyết liệt, đồng bộ. Tính đến tháng 7-2023, công tác Chính phủ điện tử, chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 trong toàn quân đạt được một số kết quả nổi bật. Theo đó, nhận thức về chuyển đổi số và Đề án 06 trong Bộ Quốc phòng của lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ các cơ quan, đơn vị toàn quân có nhiều chuyển biến tích cực. Các cơ quan, đơn vị chủ động tổ chức và xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời. Một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch năm hoàn thành đúng và trước tiến độ; đã tập trung và từng bước tháo gỡ được một số điểm nghẽn về chuyển đổi số, xác định hướng đi và phương án khai thác cụ thể đối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, chủ trì hội nghị. Ảnh: KIM NGỌC 

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh đề nghị Bộ tư lệnh 86 chủ trì phối hợp với Văn phòng Bộ Quốc phòng báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình Thường vụ Quân ủy Trung ương Đề án Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trong Bộ Quốc phòng. Hàng tháng rà soát các nhiệm vụ đã được Bộ Quốc phòng giao, dự báo những khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án tháo gỡ, báo cáo Bộ Quốc phòng chỉ đạo giải quyết.

Cùng với thực hiện tốt việc chủ trì tổ chức hội thảo về dữ liệu số toàn quân trong tháng 10-2023, Bộ tư lệnh 86 cần tổ chức kế hoạch đào tạo ngắn hạn về nâng cao năng lực quản trị dữ liệu số cho cán bộ nòng cốt công nghệ thông tin toàn quân trong tháng 11-2023. Chú trọng việc rà soát, khẩn trương hoàn thành những nhiệm vụ đã chậm tiến độ, đề xuất báo cáo Bộ Quốc phòng phương án hỗ trợ cũng như bảo đảm các nguồn lực.

Đối với Văn phòng Bộ Quốc phòng, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu đẩy mạnh việc triển khai tổ chức thực hiện, đôn đốc các cơ quan, đơn vị được Bộ Quốc phòng giao quản lý các thủ tục hành chính hoàn thành các chỉ tiêu Chính phủ giao năm 2023 về thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công, dịch vụ trực tuyến. Các nội dung chậm, có nguy cơ không hoàn thành cần phải có giải pháp cụ thể, hiệu quả để bù tiến độ, bảo đảm hoàn thành đầy đủ các chỉ tiêu.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: KIM NGỌC 

Đối với Binh chủng Thông tin liên lạc chủ trì phối hợp với Bộ tư lệnh 86, Cục Cơ yếu, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội và cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất xây dựng hành lang pháp lý, hạ tầng kết nối không dây đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng phục vụ nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị toàn quân.

Ban Cơ yếu Chính phủ đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện giải pháp ký số kết hợp mã hóa dữ liệu lưu trữ, tích hợp vào hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc của Bộ Quốc phòng phục vụ xử lý và gửi nhận văn bản mật trên mạng máy tính quân sự.

Đối với các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì về phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06, cần chủ động rà soát các nhiệm vụ được Bộ Quốc phòng giao tại các kế hoạch năm, các kết luận chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, khẩn trương tổ chức thực hiện, kịp thời báo cáo, đề xuất phương án khắc phục những khó khăn, vướng mắc để hoàn thành toàn bộ các tiêu chí, nhiệm vụ Chính phủ, Bộ Quốc phòng giao năm 2023, bảo đảm chất lượng, tiến độ. Chú trọng phát triển mạng máy tính quân sự, phát huy nguồn lực nội tại, sớm khai thác được các tiện ích trên hạ tầng quân sự phục vụ nhiệm vụ tại đơn vị.

DUY ĐÔNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.