Công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2019 đã được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt ở các cấp.

Hội đồng Phối hợp PBGDPL Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Hội đồng Phối hợp PBGDPL các cấp cơ sở tổ chức phổ biến được 27 luật, 21 nghị định, 48 thông tư và các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành; biên tập 40.000 cuốn tài liệu PBGDPL trọng tâm năm 2019; tổ chức giới thiệu mô hình, hình thức PBGDPL tiêu biểu cho 350 báo cáo viên pháp luật trong và ngoài quân đội; biên tập và phát hành 21.000 cuốn bản tin pháp luật của Hội đồng Phối hợp PBGDPL; công nhận 23 đồng chí báo cáo viên pháp luật cấp Bộ Quốc phòng; xét, đề nghị Bộ tư pháp công nhận 13 đồng chí báo cáo viên pháp luật của Trung ương.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Lê Chiêm chủ trì hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Chiêm đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Hội đồng Phối hợp PBGDPL Bộ Quốc phòng đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019. Phát huy những kết quả đã đạt được, Thượng tướng Lê Chiêm yêu cầu Hội đồng Phối hợp PBGDPL Bộ Quốc phòng tiếp tục tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác PBGDPL đối với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Phát huy vai trò và thực hiện đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Hội đồng Phối hợp PBGDPL các cấp; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức thành viên Hội đồng và từng thành viên của Hội đồng trong tổ chức triển khai các nhiệm vụ. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn áp dụng các hình thức đã phát huy hiệu quả cao kết hợp với các hình thức mới phù hợp với đặc điểm tình hình thời gian tới, tạo sự chuyển biến cơ bản và nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, ý thức chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội cho cán bộ, chiến sĩ. Bám sát kế hoạch đã đề ra để triển khai bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả cao; chú ý lồng ghép thực hiện PBGDPL với thực hiện tốt Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” của Bộ Quốc phòng; tổ chức thực hiện gắn với kiểm tra, đôn đốc, khen thưởng và xử lý vi phạm; thực hiện đúng chế độ báo cáo, bảo đảm trung thực, không giấu giếm vi phạm.

leftcenterrightdel
Đại tá Phùng Kim Lân, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, Thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL Bộ Quốc phòng tham luận tại hội nghị.

Thượng tướng Lê Chiêm cũng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần có biện pháp gắn kết chặt chẽ hiệu quả công tác PBGDPL với thực hiện các cuộc vận động, các đợt thi đua cao điểm và phong trào thi đua quyết thắng; gắn công tác PBGDPL với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện công tác PBGDPL...

leftcenterrightdel
Ông Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) phát biểu tại hội nghị.

 “Các cơ quan báo chí trong Quân đội tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, PBGDPL và thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp, hoạt động tư pháp trong Quân đội…”. Thượng tướng Lê Chiêm đề nghị.

Tin, ảnh: CHU ANH