Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Thượng tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng; Thượng tướng Lương Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quốc phòng, chủ trì hội nghị; đại biểu các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

Trong 10 năm qua, Đảng ủy Học viện Quốc phòng đã vận dụng sáng tạo Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là cụ thể hóa vào công tác huấn luyện-đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng Đảng bộ và Học viện đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Theo đó, Đảng bộ Học viện Quốc phòng tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đủ phẩm chất năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, nâng cao chất lượng sinh hoạt, đoàn kết thống nhất cao trong toàn Đảng bộ. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc; công tác cán bộ được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng nguyên tắc, bảo đảm khách quan, dân chủ, tạo được sự đồng thuận cao.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT HÒA

Đảng ủy Học viện Quốc phòng cũng đã lãnh đạo quán triệt sâu sắc mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới vào công tác huấn luyện-đào tạo. Tích cực đổi mới chương trình, nội dung huấn luyện-đào tạo theo hướng chuyển mục tiêu đào tạo từ tư duy quân sự là chủ yếu sang tư duy quốc phòng, an ninh; kịp thời cập nhật những phát triển của khoa học, nghệ thuật quân sự, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, đối ngoại… vào nội dung huấn luyện-đào tạo.

Học viện đã đề xuất với Bộ Quốc phòng xây dựng, triển khai thực hiện chương trình hợp nhất 3 đối tượng; hoàn thành xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo, xây dựng đề cương môn học đáp ứng chuẩn đầu ra theo đúng kế hoạch, đạt chất lượng tốt; bổ sung hoàn thiện 157 chương trình huấn luyện-đào tạo, trọng tâm là đào tạo cán bộ chiến dịch, chiến lược, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, đào tạo sau đại học; đào tạo được 72 khóa học với gần 4.000 học viên; nghiên cứu, biên soạn, nghiệm thu 3 đề tài cấp quốc gia, 17 đề tài cấp Bộ Quốc phòng, tỉnh, thành phố; 64 chuyên đề và 359 tài liệu các cấp…

leftcenterrightdel

Quang cảnh Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI tại Học viện Quốc phòng. Ảnh: VIỆT HÒA

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh chúc mừng những kết quả Học viện Quốc phòng đã đạt được và yêu cầu Học viện cần tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện các biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện-đào tạo; làm tốt công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu phát triển lý luận quân sự, quốc phòng, an ninh để tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các vấn đề về chiến lược quốc phòng, an ninh, quân sự, nhất là những nhận thức, tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới…

NGỌC HÂN