leftcenterrightdel
Trung tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa, Giám đốc HVQP phát biểu tại buổi lễ.

Nổi bật trong năm học 2020-2021, học viện đã chủ động điều chỉnh kế hoạch huấn luyện, tăng cường tập bài và huấn luyện bổ sung về công tác tham mưu nhằm nâng cao chất lượng, đẩy mạnh thực hiện “Ba khâu đột phá” là nâng cao chất lượng huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên chất lượng cao; xây dựng hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học. Chú trọng nâng cao phương pháp tư duy khoa học, phát huy tính tự giác, tích cực của người học nhằm bồi dưỡng cho học viên kiến thức cơ bản, toàn diện, chuyên sâu. Đồng thời, tập trung nâng cao năng lực phân tích, dự báo chiến lược, tham mưu hiệu quả cho Đảng, Nhà nước những vấn đề chiến lược quốc phòng, an ninh, quân sự và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi lễ. 

Năm học vừa qua, học viện hoàn thành tốt kế hoạch huấn luyện - đào tạo cho 24 lớp học tập trung, gồm 14 đối tượng với hơn 657 học viên. Kết quả, 100% đạt khá giỏi. Đối với nhiệm vụ hợp tác quốc tế và đào tạo, học viện hoàn thành nội dung huấn luyện cho 3 lớp nghiên cứu sinh, 2 lớp cao học và 1 lớp Chỉ huy - Tham mưu cao cấp chiến dịch, chiến lược Quân đội nhân dân Lào khóa 3 với tổng số 42 học viên.  

Phát biểu tại lễ bế giảng, Trung tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa, Giám đốc HVQP chúc mừng các học viên đã hoàn thành khóa học và mong muốn các đồng chí tiếp tục nghiên cứu nắm vững những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra; quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là những nội dung mới về quốc phòng - an ninh trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; các chiến lược về quốc phòng, quân sự, chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng… vận dụng sáng tạo, có hiệu quả vào quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh ở các cơ quan, đơn vị.

Tại lễ bế giảng HVQP đã công bố quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Tin, ảnh: THU THẢO