Sau hơn một tháng học tập, nghiên cứu tại học viện và đi thực tế tại một số đơn vị quân đội và địa phương… gần 70 học viên là những cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý đến từ các bộ, ngành, địa phương trong cả nước đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình theo kế hoạch.

leftcenterrightdel
Trung tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ.
leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Trong khóa học, các đồng chí học viên đã được nghiên cứu các chuyên đề về chiến lược quốc phòng, an ninh một số nước liên quan đến quốc phòng, an ninh của Việt Nam; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng trong tình hình mới; Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý sự nghiệp quốc phòng, an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo, chủ quyền biên giới Quốc gia; vấn đề tôn giáo, dân tộc gắn với quốc phòng, an ninh; phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam…

leftcenterrightdel
 Trung tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng trao bằng tốt nghiệp cho học viên.

Phát biểu tại lễ bế giảng, Trung tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa nhấn mạnh: Những kiến thức được trang bị tại lớp bồi dưỡng lần này sẽ là cơ sở lý luận và thực tiễn quý báu để các học viên nâng cao trình độ nhận thức, khả năng tư duy dự báo chiến lược và năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh, làm cơ sở để vận dụng vào thực tiễn nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa phương, đơn vị mình. Trung tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa mong muốn các học viên tiếp tục nghiên cứu nắm vững những vấn đề lý luận và thực tiễn mới đang đặt ra… không ngừng củng cố, bổ sung kiến thức để vận dụng sáng tạo có hiệu quả vào quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh ở các cơ quan, đơn vị và các địa phương. Đồng thời chủ động đề xuất, tham mưu cho Đảng và Nhà nước hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Tin, ảnh: VƯƠNG THÚY