Tới dự và phát biểu chỉ đạo hội thi có Thiếu tướng, PGS, TS Nghiêm Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện, Trưởng ban chỉ đạo hội thi. Cùng dự khai mạc còn có đại diện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Học viện.

Báo cáo tại khai mạc hội thi nêu rõ, những năm qua, quán triệt sâu sắc sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Học viện Quân y đã tiến hành nhiều hình thức, biện pháp để bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, năng lực, phương pháp sư phạm cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị. Cùng với đó, Học viện cũng luôn tham gia đầy đủ các nội dung tập huấn, bồi dưỡng do Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng, PGS, TS Nghiêm Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quân y phát biểu khai mạc hội thi. 

Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023 là cơ sở để đánh giá trình độ năng lực, khả năng quán triệt, truyền đạt quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước của đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị; giúp cho cấp ủy, chỉ huy và cán bộ chính trị các cấp nhận thức rõ hơn vị trí, vai trò của đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị trong toàn Học viện. Đây cũng là dịp để đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị giao lưu, học hỏi lẫn nhau, nâng cao trình độ sư phạm, đáp ứng công tác giáo dục chính trị trong tình hình mới và phát hiện, lựa chọn cán bộ tham gia hội thi cấp toàn quân năm 2023.

Phát biểu khai mạc hội thi, Thiếu tướng, PGS, TS Nghiêm Đức Thuận đánh giá cao công tác tổ chức và chuẩn bị hội thi. Để hội thi đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quân y đề nghị, các cơ quan chức năng mà trực tiếp là Phòng Chính trị Học viện Quân y cần tham mưu chuẩn bị tốt nhất cho hội thi, trong đó coi trọng việc chuẩn bị nội dung các chuyên đề giảng dạy; chuẩn bị tốt tài liệu, quy chế và các điều kiện bảo đảm khác, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, nhịp nhàng với các cơ quan, đơn vị để hội thi diễn ra đạt kết quả và chất lượng cao.

leftcenterrightdel
Thí sinh tham gia trình bày nội dung tại hội thi. 

Ban giám khảo hội thi nắm chắc quy chế, tổ chức chấm thi khách quan, chính xác, đánh giá đúng thực chất kết quả cán bộ dự thi; báo cáo và xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh trong quá trình thi. Đồng thời, lựa chọn các đồng chí có khả năng, năng lực tốt tham gia hội thi cấp toàn quân sắp tới.

Các thí sinh dự thi cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị tốt mọi mặt, thể hiện đầy đủ, sâu sắc khả năng, năng lực công tác, trình độ, phương pháp sư phạm; nắm chắc và vận dụng sáng tạo kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng về công tác giáo dục chính trị tư tưởng; gắn chặt lý luận với thực tiễn, bảo đảm cho nội dung bài giảng chuyển tải đến người học một cách đúng đắn, phong phú, sinh động, lôi cuốn, dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với đối tượng, liên hệ sát với tình hình nhiệm vụ của Quân đội, của Học viện và cơ quan, đơn vị mình công tác.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự khai mạc hội thi. 

Thiếu tướng, PGS, TS Nghiêm Đức Thuận yêu cầu, sau hội thi cần tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời, tổng kết đánh giá kết quả và chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị hiện nay của Học viện, nhất là về năng lực, phẩm chất và phương pháp sư phạm. Trên cơ sở đó, đề xuất kế hoạch bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực, phương pháp sư phạm của đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị các cấp đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngay sau khai mạc, các thí sinh tham gia hội thi với tinh thần khẩn trương và nghiêm túc.

Tin, ảnh: TUẤN SƠN