Nhằm mục tiêu phát huy chức năng, nhiệm vụ của hai nhà trường, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng và hội nhập quốc tế, Học viện Kỹ thuật Quân sự và Đại học Bách khoa Hà Nội đã thảo luận và đi đến thống nhất liên kết hợp tác trong đào tạo, thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ.

leftcenterrightdel

Hội nghị ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. 

Tại buổi ký kết biên bản ghi nhớ, đại diện lãnh đạo hai nhà trường, Trung tướng, GS,TS Lê Minh Thái, Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự và PGS,TS Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội đã cùng ký kết biên bản ghi nhớ định hướng các nội dung hợp tác giữa hai nhà trường.

Cụ thể, hai nhà trường sẽ phối hợp chia sẻ, trao đổi và hợp tác các nội dung trên các lĩnh vực: Hợp tác về tuyển sinh và đào tạo; hợp tác về bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục; hợp tác về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; hợp tác trong hội nhập quốc tế. Các nội dung cụ thể sẽ được hai bên giao các trường, các đơn vị trực thuộc phối hợp với đơn vị tương ứng của mỗi bên xây dựng các thỏa thuận chi tiết để triển khai thực hiện.

Trung tướng, GS,TS Lê Minh Thái, Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự phát biểu tại hội nghị nhấn mạnh: “Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Kỹ thuật Quân sự và Đại học Bách khoa Hà Nội được ký kết với mục đích phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi nhà trường để thực hiện các nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực mũi nhọn phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng và hội nhập quốc tế của đất nước”.

leftcenterrightdel
Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự và Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. 

Trên cơ sở biên bản ghi nhớ hợp tác, căn cứ vào chương trình, kế hoạch công tác của mình, Học viện Kỹ thuật Quân sự và Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể hằng năm. Các hoạt động hợp tác cụ thể sẽ được triển khai bằng các thỏa thuận hợp tác riêng. Vào tháng 12 hằng năm, hai bên đánh giá kết quả triển khai thỏa thuận hợp tác và đề xuất các nhiệm vụ hợp tác mới cho năm kế tiếp.

Việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Kỹ thuật Quân sự và Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác tương xứng với tiềm năng, vị trí và nhu cầu của hai bên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: TRUNG DŨNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.