leftcenterrightdel
leftcenterrightdel
 Thượng tướng Trịnh Văn Quyết chủ trì hội nghị. 
leftcenterrightdel
leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị. 

Thực hiện đề nghị của Tiểu ban Điều lệ Đảng về việc đăng ký và xây dựng các báo cáo chuyên đề phục vụ xây dựng báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021-2025), tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011-2025), Thủ trưởng Tổng cục Chính trị đã giao Học viện Chính trị chủ trì phối hợp với Cục Tổ chức và các cơ quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo 2 báo cáo chuyên đề gồm: “Xây dựng đội ngũ cấp ủy viên và cán bộ chủ trì lãnh đạo, chỉ huy các cấp đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” và “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Theo đó, dự thảo các báo cáo chuyên đề có kết cấu gồm 4 phần: Mở đầu; đánh giá kết quả từ năm 2020 đến nay (kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và một số kinh nghiệm); mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp và kết luận.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Đỗ Xuân Tụng, Cục trưởng Cục Cán bộ phát biểu tại hội nghị.
leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Văn Hùng, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương phát biểu tại hội nghị. 
leftcenterrightdel
 Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn phát biểu tại hội nghị. 
leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Bá Dương, phụ trách Nhóm chuyên gia 35 Quân ủy Trung ương phát biểu ý kiến tại hội nghị. 

Nội dung các dự thảo báo cáo đã quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương; Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị liên quan đến vấn đề nghiên cứu của từng báo cáo chuyên đề (về xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chủ trì, lãnh đạo, chỉ huy các cấp và xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong Quân đội) và tình hình thực tiễn để đánh giá kết quả đạt được từ năm 2020 đến nay; đồng thời, dự báo tình hình, xác định mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện trong thời gian tới phù hợp với yêu cầu xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh. Nội dung cơ bản đáp ứng được theo yêu cầu của Tiểu ban Điều lệ Đảng và chỉ đạo của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị. Quá trình nghiên cứu, xây dựng dự thảo các báo cáo chuyên đề bảo đảm đúng tiến độ thời gian theo kế hoạch đã xác định.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm nhằm làm sâu sắc thêm nội dung dự thảo đề cương báo cáo các chuyên đề. Các đại biểu thống nhất cho rằng, đây là 2 chuyên đề quan trọng, mang tính cốt lõi trong Đảng bộ Quân đội, vì vậy phần đánh giá của dự thảo các báo cáo chuyên đề cần thể hiện rõ nét kết quả đạt được trong triển khai tổ chức thực hiện về xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chủ trì lãnh đạo, chỉ huy các cấp và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở trong Quân đội nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở đó, xác định mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chủ trì lãnh đạo, chỉ huy các cấp và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng trong Quân đội thời gian tới bảo đảm thể hiện rõ việc quán triệt, cụ thể hóa các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và sát với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh…

Phát biểu kết luận, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết biểu dương Học viện Chính trị đã tích cực, chủ động phối hợp với Cục Tổ chức, các cơ quan liên quan triển khai nghiên cứu, biên tập các báo cáo chuyên đề; đồng thời đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu dự hội nghị đã có những ý kiến đóng góp xác thực nhằm nâng cao chất lượng dự thảo đề cương báo cáo 2 chuyên đề.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị.  

Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp thu các ý kiến đóng góp, nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung nội dung các chuyên đề trên tinh thần phải quán triệt đầy đủ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương về xây dựng Đảng và sát với đặc điểm tình hình của Quân đội. Đồng thời sớm hoàn thiện các báo cáo, kịp thời báo cáo Thủ trưởng Tổng cục Chính trị và đồng chí Thường trực Ban Bí thư để báo cáo Ban tổ chức Trung ương đúng thời gian, đảm bảo chất lượng.

Tin, ảnh: KIM ANH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.