Từ đầu năm 2022 đến nay, toàn quân đã huy động hơn 400.000 ngày công của cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân các địa phương vùng sâu, vùng xa, biên giới đặc biệt khó khăn làm mới, tu sửa, nâng cấp hơn 900km đường nông thôn, kênh mương thủy lợi; chăm sóc, thu hoạch hơn 3.000ha hoa màu; xây, sửa hơn 400 trường học. Các đơn vị trong toàn quân đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân, gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn nhân các dịp lễ, tết, kỷ niệm...; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.500.000 đối tượng (tổng trị giá 20 tỷ đồng); hỗ trợ hơn 10.000 quân nhân có hoàn cảnh khó khăn (hơn 15 tỷ đồng); hỗ trợ xây dựng 1.350 nhà đồng đội, nhà cho người nghèo biên giới, nhà đại đoàn kết vùng tôn giáo (trị giá hơn 110 tỷ đồng); ủng hộ các quỹ địa phương hơn 10 tỷ đồng; huy động hơn 20.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân, tự vệ và hơn 1.000 phương tiện tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ-cứu nạn...

VÂN ANH