Sau 3 tháng học tập tại học viện, 98 học viên đã được nghiên cứu, trang bị những nội dung về lý luận và thực tiễn, hoàn thiện kiến thức cao cấp lý luận chính trị, đặc biệt là lý luận về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế, dân tộc, tôn giáo, lý luận về xây dựng Đảng, khoa học, kỹ năng lãnh đạo, quản lý… Đây là cơ sở rất quan trọng để các học viên vận dụng vào việc phân tích, nhận định đánh giá tình hình, giải quyết tốt những vấn đề lý luận, thực tiễn đang đặt ra trên từng lĩnh vực, nội dung cụ thể, nhất là quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ kết hợp kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng – an ninh ở các cơ quan, đơn vị và địa phương. Kết quả phân loại tốt nghiệp 100% khá, giỏi; trong đó 21 đồng chí tốt nghiệp giỏi; 77 đồng chí tốt nghiệp khá; kết quả rèn luyện 98/98 đồng chí phân loại rèn luyện tốt. 

leftcenterrightdel
Thiếu tướng, Nguyễn Văn Bạo phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại lễ bế giảng, Thiếu tướng Nguyễn Văn Bạo chúc mừng các học viên đã hoàn thành khóa học và mong muốn các học viên tiếp tục học tập, nghiên cứu lý luận; bổ sung, phát triển và vận dụng sáng tạo lý luận để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra; nắm vững chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước đối với các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế và lý luận xây dựng đảng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo cương vị, chức trách; đồng thời không ngừng nghiên cứu học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ năng lực, phương pháp, tác phong công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Ban tổ chức trao bằng khen tặng các đồng chí học viên có thành tích trong khóa học.

Tại buổi lễ, Học viện Chính trị đã trao tặng 6 bằng khen và 10 giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình học tập.

Tin, ảnh: HOÀNG KHÁNH TRÌNH-TRỌNG HẢI