Các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với hệ thống y tế dự phòng, nâng cao chất lượng dự báo, giám sát, phòng, chống dịch bệnh. Chỉ đạo quân y các cấp thực hiện các giải pháp phòng, chống say nắng, say nóng, bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm; thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội, khám sức khỏe định kỳ. Duy trì tỷ lệ quân số khỏe đạt 99,14%.

TCHC đã từng bước chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện bảo hiểm y tế và thực hiện tự chủ về tài chính đối với các bệnh viện và cơ sở khám, chữa bệnh trong quân đội. Phong trào “Xây dựng đơn vị quân y 5 tốt” đã thúc đẩy nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và công tác vệ sinh phòng dịch ở các đơn vị. Hệ thống telemedicine được sử dụng hiệu quả trong phối hợp khám, điều trị cho bộ đội, nhân dân tại quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 cũng như trong phối hợp giúp đỡ nước bạn Lào. Công tác huấn luyện tiền triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 đạt được hiệu quả toàn diện. Toàn ngành nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

TIẾN ĐẠT