leftcenterrightdel

Tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc.

Xã Vinh Hiền có 5 tổ tàu an toàn và 60 thuyền viên khai thác, đánh bắt dài ngày trên biển. Thông qua việc thăm hỏi, động viên, tặng cờ Tổ quốc và áo cho ngư dân để góp phần tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, vận động ngư dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đồng thời, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần trách nhiệm, ý thức bảo vệ chủ quyền khi vươn khơi bám biển, giúp đỡ, hỗ trợ bộ đội biên phòng trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Đây cũng là hoạt động thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vinh Hiền cùng với các đoàn thể hướng đến kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 43 năm ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên - Huế (26-3-1975/26-3-2018).

Tin, ảnh: VÕ TIẾN