leftcenterrightdel
 Thượng tướng Phạm Hoài Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ CNQP 6 tháng đầu năm 2023 do Trung tướng Hồ Quang Tuấn trình bày khẳng định: Từ đầu năm đến nay, ngành CNQP tiếp tục được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh triển khai thực hiện. Các cơ quan, đơn vị CNQP đã đoàn kết, thống nhất, chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nhất là trong công tác tham mưu với Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác quản lý nhà nước về CNQP và hoàn thiện thể chế, xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển CNQP.

Các đơn vị CNQP trong toàn quân đã thực hiện tốt công tác đầu tư, nghiên cứu khoa học công nghệ, phát triển nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại; hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí trang bị kỹ thuật đáp ứng nhu cầu phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cho Quân đội; chất lượng các sản phẩm do CNQP sản xuất, sửa chữa ngày càng được nâng cao, tạo niềm tin cho bộ đội. 

Các doanh nghiệp CNQP đã tích cực tham gia sản xuất, phát triển các ngành sản xuất kinh tế phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu, tỷ trọng doanh thu kinh tế chiếm hơn 60% tổng doanh thu; qua đó, thực hiện tốt chủ trương kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, góp phần tăng thêm thu nhập và nâng cao đời sống cho người lao động.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị.
leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị.
leftcenterrightdel

Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2023.

Tại hội nghị, các đại biểu nêu rõ những kết quả nổi bật và đi sâu phân tích những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và phương hướng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 cuối năm 2023. Tập trung vào các đề án, nhiệm vụ triển khai kế hoạch của Bộ Quốc phòng thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 26-1-2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển CNQP đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phạm Hoài Nam biểu dương những kết quả nổi bật của ngành CNQP trong thời gian qua, đặc biệt nhấn mạnh phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa qua, khi đánh giá Bộ Quốc phòng nói chung và các đơn vị CNQP nói riêng đã triển khai quyết liệt Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị, bước đầu đạt được kết quả về cải tiến, sản xuất vũ khí, trang bị hiện đại, nâng cao sức mạnh phòng thủ của đất nước, góp phần tạo nền tảng xây dựng Quân đội hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Phân tích, làm rõ đặc điểm tình hình thế giới, trong nước liên quan đến thực thi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng và phát triển CNQP trong thời gian tới, Thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, ứng dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đẩy mạnh phát triển CNQP theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, hiện đại, lưỡng dụng, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị, góp phần tích cực hiện đại hóa Quân đội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Tin, ảnh: SƠN BÌNH