leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu, Phó tư lệnh Quân khu 1 ghi nhận những kết quả Đảng ủy, chỉ huy, cán bộ Đoàn KT-QP 338 đạt được trong thực hiện công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, cụ thể hóa Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trong những năm qua.

Đồng thời yêu cầu, Đảng ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm nghị quyết của trên về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; bám sát nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tiễn của đơn vị, phát huy trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực lãnh đạo, chỉ huy và tổ chức hoạt động thực tiễn tốt...

Tin, ảnh: KHƯƠNG QUANG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.