leftcenterrightdel
Các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
leftcenterrightdel
Đoàn đại biểu tham quan Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. 

Buổi chiều cùng ngày, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan TCCT lần thứ X (2022-2027) tiến hành phiên trù bị; thông qua chương trình, quy chế làm việc; bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Đại hội nghe báo cáo tổng hợp kết quả tham gia ý kiến của đại hội cấp cơ sở vào dự thảo Báo cáo chính trị của Trung ương Đoàn trình Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, báo cáo tổng hợp kết quả tham gia ý kiến của đại hội cấp cơ sở vào dự thảo Báo cáo chính trị của Cục Chính trị tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan TCCT lần thứ X (2022-2027), nghe tóm tắt dự thảo Báo cáo chính trị của TCCT tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X và tiến hành thảo luận.

Đại hội đã tiến hành quán triệt tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng nhân sự bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X (2022-2027); biểu quyết thông qua số lượng, nhân sự dự bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X; hướng dẫn ứng cử, đề cử nhân sự. Các tổ đại biểu đã sinh hoạt tiến hành ứng cử, đề cử, giới thiệu danh sách nhân sự bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X (2022-2027).

leftcenterrightdel
Đại tá Ngô Thị Lệ, Phó cục trưởng Cục Chính trị phát biểu tại phiên trù bị. 
leftcenterrightdel
Quang cảnh phiên làm việc chiều 17-8. 

Ngày mai (18-8), Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan TCCT lần thứ X (2022-2027) chính thức khai mạc. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả công tác đoàn và phong trào thanh niên Cơ quan TCCT 5 năm (2017-2022); xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm (2022-2027); thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của Trung ương Đoàn trình Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027, dự thảo Báo cáo chính trị của TCCT tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X (2022-2027); bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X.

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH - THANH MẠNH